Памукът присъства в ежедневието ни повече, отколкото предполагаме. Освен в дрехите ни, памукът присъства в цедките за кафе, както и в маските, които използваме, за да ограничим разпространението на пандемията.

Като най-използваното естествено влакно, памукът се превърна в най-важния нехранителен селскостопански продукт. В момента за приблизително половината от всички текстилни изделия се използват памучни влакна.

На инфографиката са едни от най-големите производители на памук в света, като използва данни от Министерството на земеделието на Съединените щати.

Ranked: The World

Най-ранното производство на памук е било около 5000 г. пр.н.е. в Индия и днес всяка година се произвеждат около 25 милиона тона памук. В момента пет държави съставляват около 75% от световното производство на памук, като Китай е най-големият производител в света. Страната допринася за над 23% от световното производство, с приблизително 89 милиона производители на памук..

Значението на памука не може да бъде подценявано, защото той е основната суровина за китайската текстилна промишленост.

Съединените щати са водещият световен износител на памук, изнасяйки три четвърти от реколтата си.

Въпреки значението си за световната икономика, производството на памук е изправено пред значителни предизвикателства по отношение на устойчивостта. За производството на памук се използва повече вода, отколкото за всички останали селскостопански стоки и производството често включва използване на пестициди, които застрашават качеството на почвата и водата.

Производството включва принудителен и детски труд доста често. Според Европейската комисия детският труд във веригата за доставка на памук е най-разпространен в Африка и Азия, при дребни фермери.

През 2020 г. американският производител на облекло Patagonia спря снабдяването с памук от автономната територия Синдзян поради доклади за принудителен труд и други нарушения на човешките права срещу уйгури и други малцинства.

Компанията-майка на Victoria"s Secret също се ангажира да елиминира китайския памук от своята верига за доставки. Независимо дали тези промени във веригите за доставки оказват влияние върху производството на памук в Китай и практиките, памукът остава важна суровина.