Според окончателната оценка годишната инфлация в Германия в края на септември се е забавила до 4,5% от 6,1% месец по-рано, според прессъобщението на Федералното статистическо бюро на страната (Destatis).

През септември потребителските цени в Германия, според окончателната оценка, са се увеличили с 0,3%, което също съвпада с предварителната оценка.

Темпът на растеж на енергийните цени в страната се забавя до 1% от 8,3% на годишна база. Разходите за храна са се увеличили със 7,5% (през август - с 9%). Услугите са поскъпнали с 4% ( през август с5,1%).

Базисната инфлация (без волатилните цени на енергията и храните) възлиза на 4,6% на годишна база при 5,5% през август.

Потребителските цени в страната според стандартите на Европейския съюз (хармонизиран индекс на потребителските цени) по окончателна оценка се повишават с 4.3% на годишна база, а на месечна база през септември - с 0.2%.

Така инфлацията се забави от 6,4% през август и достигна най-ниското си ниво от две години.

Резултатът съвпадна напълно както с предварителната оценка, така и с очакванията на анкетираните от Trading Economics експерти.