От 1 януари 2023 година влизат в сила новите тарифи за пътуване в градския транспорт на София. 

Билет 30 плюс

позволява прекачвания в рамките на 30 минути след първата валидация. Струва 1,60 лв. и може да се зареди в Sofia City Card, Ultralight или да се ползва с банкова карта (услугата PayAsYouGo). При прекачване задължително трябва да се валидира отново във всяко следващо превозно средство. Последната валидация трябва да е преди изтичането на срока от 30 мин., след това пътникът може спокойно да си пътува до крайната дестинация. При реализирани пътувания с над 2 билета 30 плюс в рамките на деня, заплатени с една и съща банкова карта, автоматично се агрегира дневна карта за всички линии на цена 4 лева.

Билет 60 плюс

позволява прекачвания в рамките на 60 минути след първата валидация. Струва 2,20 лв. и може да се зареди в Sofia City Card или Ultralight. И при този билет при прекачване е задължително да се валидира отново във всяко следващо превозно средство. Последната валидация трябва да е преди изтичането на срока от 60 мин., след които пътникът отново ще може спокойно да си пътува до крайната дестинация.

Важно е да отбележим, че бжилетът 30 плюс и билетът 60 плюс не могат да се комбинират едновременно в една и съща карта. А билетът 60 плюс е необходим и за ползване на транспорт при поискване. Това означава, че ако ползвате безконтактно плащане в този вид транспорт ще бъдете таксувани с 2,20 лева.

Билет от водача

Водачите ще продават билети на цена от 2,00 лева. Те ще важат само за конкретно превозно средство и не дават право на прекачвания. 

Банкова карта

Валидацията на банкова карта ще става на сините устройства. След валидирането на повече от два пъти на билет 30 плюс, тя става дневна карта на цена от 4 лева за цялата мрежа. В полунощ Вашата банка трябва да е готова с калкулацията на пътуванията.

24 часа с нас

От 01 януари 2023 г. ще се предлага нов вид превозен документ - 24-часова карта. Тя позволява неограничен брой пътувания с всички видове транспорт (без зелен транспорт при поискване) в рамките на 24 часа. 

Срокът на картата за 24 часа започва да тече от момента на покупката. Може да се вземе и за бъдеща дата, като тогава срокът ѝ започва да тече от 00:00 ч. на избраната дата и важи до 23:59 ч. на същата. Цената е 6 лева и се зарежда в Sofia City Card или в картата Ultralight.

72 часа с нас

позволява неограничен брой пътувания с всички видове транспорт (без зелен транспорт при поискване) в рамките на 72 часа. Срокът ѝ започва да тече от момента на покупката. И 72-часовата карта може да се закупи и за бъдещ период, като тогава срокът ѝ започва да тече от 00:00 ч. на първия ден от избрания период и важи до 23:59 ч. на третия ден от същия. Цената й е 15,00 лв. и може да се зареди в Sofia City Card и в хартиената ни карта Ultralight.

Какви други превозни документи влизат в сила можете да прочетете тук.