Българска компания ще оперира Летище Русе. Това реши с 47 "за" Общинският съвет на града  по предложение на кмета Пенчо Милков, съобщава община Русе.

На съвместното дружество "ЕЪРПОРТ РУСЕ" ООД ще бъде учредено безвъзмездно право на ползване на русенския аеропорт за срок от 10 години. Дружеството е съставено от българските фирми "ЩРАПЛАН" ЕООД със собственик и управител Антони Търницов и "СТРОЙПРОЕКТ" ЕООД със собственик на капитала Христо Крушарски. Двамата представиха на място пред съветниците инвестиционното си предложение.

Летище Русе

Източник: Община Русе

Летище Русе

Съгласно одобрено условие в договора в рамките на 24 месеца дружеството трябва да извърши необходимите текущи ремонти и да изработи документите, нужни за ползването му като гражданско летище, в т.ч. Генерален план за развитие, ремонт на пистата, изграждане на осветление, видеонаблюдение и други. В случай че тези условия не бъдат изпълнени, Общината ще прекрати договора без предизвестие и без да дължи обезщетение, а всички материални и нематериални блага, направени от инвеститорите, ще остават нейна собственост.

ЕИБ ще финансира Летище София с €40 милиона

ЕИБ ще финансира Летище София с €40 милиона

Модернизацията на аеропорта трябва да гарантира и защита на околната среда

"Моментът е исторически. Цяла България е наясно, че Русе иска да възстанови търговските полети. Редно е решението за съдбата му да се вземе не от 1 човек, бивш министър, а от 51 русенци, общински съветници", заяви кметът Пенчо Милков.

Антони Търницов е експерт във въздухоплаването и е работил по концесионния анализ на Летище Русе от 2017 г.

Снимка 603686

Източник: Община Русе

"Неговата експертиза ни помогна много и след поставянето на нормативната невъзможност да разходваме средствата от държавата, с него продължихме да търсим варианти идеята да се реализира", каза Милков.

Отлага се пускането в експлоатация на Летище Русе

Отлага се пускането в експлоатация на Летище Русе

Отпуснатите от държавата средства за възстановяване на летището са по сметките на общината, но още не могат да се ползват

Опитът на Христо Крушарски идва от бизнеса, в който е лидер в България и чужбина. През последните 22 години той се занимава със системи за извалявания и борба с градушките чрез самолетен способ.

Летище Русе

Източник: Община Русе

Летище Русе