Индексът на потребителските цени за март 2019 г. спрямо февруари 2019 г. е 100.1%, т.е. месечната инфлация е 0.1%. Инфлацията от началото на годината (март 2019 г. спрямо декември 2018 г.) е 1.2%, а годишната инфлация за март 2019 г. спрямо март 2018 г. е 3.6%, показват данните на Националния статистически институт.

През март спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили, както следва:

 • хранителни продукти и безалкохолни напитки - увеличение с 0.2%;
 • алкохолни напитки и тютюневи изделия - увеличение с 0.2%;
 • облекло и обувки - намаление с 0.6%;
 • жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - цените остават на равнището от миналия месец;
 • жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - увеличение с 0.2%;
 • здравеопазване - увеличение с 0.1%;
 • транспорт - увеличение с 2.3%;
 • съобщения - намаление с 0.1%;
 • развлечения и култура - намаление с 3.9%;
 • образование - увеличение с 0.4%;
 • ресторанти и хотели - увеличение с 0.3%;
 • разнообразни стоки и услуги - увеличение с 0.4%.

Хармонизираният с ЕС индекс на потребителските цени за март спрямо февруари е 100.2%, т.е. месечната инфлация е 0.2%. Инфлацията от началото на годината (март 2019 г. спрямо декември 2018 г.) е 0.7%, а годишната инфлация за март 2019 г. спрямо март 2018 г. е 2.8%.

Индексът на цените за малката кошница за март спрямо февруари г. е 100.2%, а от началото на годината (март 2019 г. спрямо декември 2018 г.) е 102.3%.

През март цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се променили спрямо предходния месец, както следва: хранителни продукти - увеличение с 0.2%; нехранителни стоки - увеличение с 0.2%; услуги - цените остават на равнището от миналия месец.