Индексът на потребителските цени за февруари 2018 г. спрямо януари 2018 г. е 100.3%, т.е. месечната инфлация е 0.3%. Инфлацията от началото на годината (февруари спрямо декември м.г.) е 0.6%.

Годишната инфлация за февруари спрямо същия месец на 2017 г. е 2%, показват данните на Националния статистически институт.

През февруари 2018 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили, както следва:

 • хранителни продукти и безалкохолни напитки - увеличение с 0.3%;
 • алкохолни напитки и тютюневи изделия - увеличение с 1.1%;
 • облекло и обувки - намаление с 2.6%;
 • жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - увеличение с 0.3%;
 • жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - увеличение с 0.1%;
 • здравеопазване - увеличение с 0.1%;
 • транспорт - цените остават на равнището от миналия месец;
 • съобщения - увеличение с 2.5%;
 • развлечения и култура - увеличение с 1.1%;
 • образование - намаление с 0.1%;
 • ресторанти и хотели - увеличение с 0.3%;
 • разнообразни стоки и услуги - увеличение с 0.5%.

По окончателни данни на НСИ индексът на потребителските цени за януари 2018 г. спрямо декември 2017 г. е 100.3%, т.е. месечната инфлация е 0.3%.

Индексът на цените за малката кошница за февруари спрямо януари е 100.2%, а от началото на годината (февруари 2018 г. спрямо декември 2017 г.) е 100.7%.

През февруари 2018 г. цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се променили спрямо предходния месец, както следва: хранителни продукти - увеличение с 0.3%; нехранителни стоки - увеличение с 0.1%; услуги - цените остават на равнището от миналия месец.

По окончателни данни на НСИ индексът на цените за малката по състав кошница за януари 2018 г. спрямо декември 2017 г. е 100.5%.