Ръстът на брутния вътрешен продукт (БВП) на Русия за деветте месеца (януари-септември) на годината е 3% на годишна база, по данни на руската статистическа служба "Росстат". А само за третото тримесечие на 2023 г., показателят достига 5,5% спрямо същия период на миналата година, пише Прайм.

Икономиката на Ирландия навлезе в рецесия

Икономиката на втората най-богата страна в света и в ЕС навлезе в рецесия

Спадът започна постепенно в началото на годината

"Обемът на БВП на Русия за третото тримесечие на 2023 г. възлиза на 44,151 трилиона рубли по текущи цени. Индексът на физическия обем на БВП спрямо третото тримесечие на 2022 г. е 105,5% (т.е. нарастване с 5,5%), а спрямо второто тримесечие на 2023 г. - 107,8% (т.е. нарастване със 7,8%)", се казва в документа на "Росстат".

"Обемът на БВП за периода януари-септември 2023 г. възлиза на 119,543 трилиона рубли по текущи цени, като индексът на физическия му обем спрямо януари-септември 2022 г. е 103% (т.е. нарастване с 3%)", съобщава още статистическото ведомство.

Икономиката на Япония регистрира значителен спад

Третата икономика в света регистрира значителен спад

Наблюдава се рязко влошаване на данните за БВП през третото тримесечие

Според предишните данни за БВП на страната, за първото тримесечие на тази година БВП на Руската федерация е намалял с 1,8% на годишна база, а за второто е нараснал с 4,9% на годишна база.

Според последните официални прогнози, растежът на БВП на Русия за цялата 2023 година се очаква да бъде 3,5%. Ще припомним, че по официални данни за миналалата 2022 г., икономиката на Русия регистрира спад от 2,2%.

Икономиката на ЕС "замръзна"

Икономиката на ЕС "замръзна"

БВП на България отбеляза ръст, макар и не от високите в Европа