От ЕС е отправено предупреждение за почти 1,000 опасни продукти, които през последната година са се продавали в Европа, предава EUOBSERVER. Близо една четвърт от продуктите, влезли в черния списък, са потенциално опасни играчки за деца, а половината от всички заявени опасни продукти са внос от Китай.

Според доклада на RAPEX (Европейска система за бързо предупреждение за опасни потребителски продукти), който ще бъде представен днес 19 април, националните власти са взели предпазни мерки срещу 924 продукта през 2006.

От петте най-проблемни типове продукти - носещи риск от нараняване, електрически шок, изгаряне или задушаване, най-проблемни са детските играчки (24%, 221 случая), следвани от електроуредите (19%), моторните превозни средства (14%), запалителни устройства (11%) и козметика (5%).

По сравнение с предходната година, играчките са изпреварили електрическите уреди като най-рисков продукт през 2006, получавайки най-много съобщения, че не са в съответствие с правилата на ЕС за сигурността на продуктите.

Евтините и ненадеждни мини - моторетки внасяни в ЕС са предизвикали специалните притеснения на Брюксел. Това са намалени копия на нормални мотори с двигатели с вътрешно горене, за които е доказано, че имат сериозни дизайнерски и производствени дефекти и в някои случаи са причинявали сериозни инциденти, гласи докладът на RAPEX.

Най-активни в заявяване на опасните продукти са били германците (16%), унгарците (15%), гърците (11%) и жителите на Великобритания (10%). По сравнение с 2005, общият брой на заявените опасни продукти е нараснал с 32%.

Около 48% от продуктите от черния списък са внесени от Китай, както е известно Китай е най-големия вносител в Европа. Една пета от опасните продукти са произведени на територията на ЕС и 17% са с неизвестен произход.

Изпълнителните органи на ЕС планират да осъвременят сегашната версия на системата за предупреждаване с нова IT технология, която да покрива биологичните и техническите рискове в храните и фуражите - и двете в момента попадат извън периметъра на контрол на RAPEX.