Осакатяващият публичен дълг на Италия ще продължи да се разраства заради хронично ниския икономически растеж, предупредава Международният валутен фонд, цитиран от Bloomberg.

Натоварена с най-големия дълг в Европа, страната успя да се възползва от експанзивната парична политика на Европейската централна банка и период на сравнителна политическа стабилност, за да намали разходите по дълга. Но лихвите, които Рим плаща, все още са по-високи от икономическия ѝ растеж, което кара страната да емитира нови облигации и да намалява разходите и инвестициите си.

МВФ предупрежава, че дългът - вече 135% от брутния вътрешен продукт - ще се увеличава в дългосрочен план заради повишените разходи за пенсии. В случай на икономически шок, той ще нарасне по-бързо и по-скоро.

За да избяга от капана, страната ще трябва да въведе обширен пакет реформи, с които да освободи пазара на труда и да подобри конкуренцията.

МВФ припомня за плановете на Рим да увеличи разходите, но препоръчва фискална консолидация през следващите пет години.

Италия дава 7,7 милиарда, за да помогне на бедните безработни да си намерят работа

Италия дава 7,7 милиарда, за да помогне на бедните безработни да си намерят работа

Страната е с едно от най-високите нива на безработица в Европа