От единадесет области у нас най-много работна сила заминава за чужди държави, основно от Европейския съюз. Над 5% от населението в тях е емигрирало в чужбина през последните 10 години. Това сочат данните от проучване на "Главна инспекция по труда" в рамките на трансграничния проект, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм.

Почти всички напуснали страната за да работят в други страни и най-вечев ЕС, очакват по-високо възнаграждение в чужбина.

Над 5% от работосподсобното население на Видин, Враца, Габрово, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Разград, Сливен, Смолян, Търговище, Хасково, е заминало зад граница през последните 10 години.

Предпочитани са основно държави от Европейския съюз. Водещи са Германия, Испания, Италия, Нидерландия, Гърция, Белгия, Австрия, Франция и Чехия. Основна причина за търсенето на работа в чужбина е заплащането.

Близо 96%  от трудовите емигранти заминават с очакване за по-високи заплати от тези в страната ни и се надяват да натрупат спестявания, които ще им помогнат в бъдеще. Според проучването, тази мотивация не зависи от образование, материално положение и населено място.

Според изследването, през последните години делът на хората, които заминават зад граница, бележи тенденция на спад. Като част от причините за това се посочват наложените ограничения заради коронавируса, както и рецесията в Европа в резултат на пандемията и на войната в Украйна.

Българските емигранти са налели над €1 милиард в икономиката ни

Българските емигранти са налели над €1 милиард в икономиката ни

По данни на БНБ