Базираната в Подгорица компания Solar Power е първата и за момента единствена компания в Черна гора, която отговаря на всички условия за изграждане на слънчева електроцентрала. Именно затова е и дружеството, което ще изгради първата такава централа в страната, съобщава сръбската eKapija.

Черна гора дава заявка, че иска да се включи в производството на електрическа енергия от възобновяеми източници. Страната иска да е в крак с новото време и държавите в Европа, които вървят все по-устремено към зелена енергия.

Електроцентралата Cevo ще бъде с обща мощност от 150 MW. За реализацията на тази инвестиция държавата е издала градоустройствени и технически изисквания на Solar Power, които са получили и одобрение на Оценката за въздействие върху околната среда.

Черна гора инвестира 700 милиона евро във възобновяеми източници на енергия

Тази балканска държава инвестира 700 милиона евро във възобновяеми източници на енергия

В страната се строи най-голямата соларна електроцентрала в Европа

Подписан е и договорът за присъединяване към електроразпределителната мрежа на страната.

Слънчевата електроцентрала Cevo ще бъде изградена върху земя от 1,3 милиона m2. Строителството на слънчевата централа ще започне тази година, като се очаква работите да приключат до края на 2026 година.

Черна гора е твърдо решена да инвестира стотици милиони евро в слънчева енергия през следващите години. Страната наскоро намали ДДС за слънчеви панели и предвиди скок в производството на слънчева енергия.

Последните промени в законодателството опростиха процедурата за слънчеви електроцентрали до 1 MW. Те са освободени от задължението да получат градоустройствени и технически изисквания. Това е допълнителен тласък за развитието на слънчеви проекти в Черна гора.

Светът отчете рекорден дял на вятърна и на слънчева енергия в производство на електроенергия

Светът отчете рекорден дял на вятърна и на слънчева енергия в производство на електроенергия

Енергийният сектор е най-големият източник на емисии на въглероен диоксид