Преди няколко дни Организацията по прехрана и земеделие към ООН (FAO) публикува редовния си доклад за състоянието на глобалния зърнен баланс (FAO Cereal Supply and Demand Brief). Мартенският доклад на авторитетната международна организация излезе със заглавие " Предлагането на зърнени храни през 2023/24 г. остава на комфортно равнище; предварителните прогнози за производството на пшеница за 2024 г. са благоприятни", пише sinor.bg.

Световен баланс на зърнените храни (в млн.т) ФАО - март 2024 г.

Снимка 656966

* FAO Cereal Supply and Demand Brief Release date: 08 март 2024

Новата прогноза на ФАО за глобалното производство на зърнени култури през 2023/24 г. е леко коригирана нагоре, до 2840 милиона тона, ръст с 1,1 на сто (30,4 милиона тона) в сравнение с предходната маркетингова година.

Това увеличение се дължи на забележимата позитивна корекция в прогнозата за глобалния добив от царевица предвид по-високите очаквания за производство на основната фуражна култура в САЩ, Бразилия и континенталната част на Китай. В глобалния зърнен баланс по-оптимистичната перспектива при царевицата изцяло компенсира незначителното намаление в добива от пшеница през текущия сезон.

Според предварителната прогноза на ФАО производството на пшеница в света през 2024 г. ще нарасне с 10 млн. тона спрямо очаквания резултат за текущия сезон - до 797,3 милиона тона, което все пак е под нивото на историческия връх регистриран през 2022 г. (805.6 млн.т).

Производство на пшеница в света, в млн.тона

Снимка 656965

Източник: FAO CROP PROSPECTS AND FOOD SITUATION No. 1 MARCH 2024

Ниските цени доведоха до 6 процента намаление на площите със зимна пшеница в САЩ в сравнение с предходната година, но въпреки това прогнозата за новата американска реколта е благоприятна и предвижда увеличение на добива и в сравнение с 2023 г. и спрямо средния показател за последните пет години - до 51,5 млн.т (49,3 млн.т - 2023 г.) Причината е в напоителните валежи през последното тримесечие на 2023 г., които след поредните две години суша са предпоставка за по-високи добиви и за повече ожънати площи.

В Канада, в резултат на по-ниските цени, официалните прогнози също показват 2% намаление на засетите с пшеница площи, но въпреки това, на фона на благоприятните метеорологични условия прогнозната е оптимистична - 33,3 млн. т (32,0 млн.т - 2023 г.).

В Европейския съюз, напротив, проливните дъждове затрудниха и забавиха сеитбата на есенниците и то най-вече в основните производствени региони на Франция и Германия. За разлика от Щатите и Канада известно редуциране на площите за пшеница в ЕС няма да бъде компенсирано с по-високи добиви. Експертите от ФАО очакват, че "скорошните застудявания и дефицита на валежи в някои части на блока, може да доведе до лек спад в производството на пшеница в Евросъюза през 2024 г. - до около 133 млн.тона" (134 млн.т - 2023 г).

По време на сеитбата метеорологичните условия не бяха идеални във Великобритания и Северна Ирландия и това е причината да се очаква спад в производството там от 15,7 млн.т през 2023 г. до 13,2 млн.т през 2024 г.

Според ФАО площите в Украйна ще намалеят още през 2024 г., тъй като военните действия продължават да възпрепятстват достъпа до полетата и налагат сериозни финансови ограничения за фермерите. Това води до спад в рентабилността на производството на пшеница, като производството й през 2024 г. се оценява на 20,2 млн.т, в сравнение с 22,0 млн.т ожънати през 2023 г.

Благоприятни метеорологичени условия диктуват и обуславят оптимистична прогноза за Русия - 93,6 млн.т в сравнение с 92,8 млн.т реколтирани през 2023 г.

За Азия прогнозата за 2024 г. е много благоприятна. В Индия се очаква рекордна реколта от пшеница от 112,4 млн.т (110,6 млн.т - 2023 г.) предвид "достатъчните водни ресурси за напояване, благоприятните метеорологични условия и изгодните цени, които стимулират увеличение на площите". В Китай увеличеното вътрешно търсене и повишението на минималните изкупни цени допринесоха за ръст в засетите с пшеница площи, което предполага, че добивът е около високите показатели на предходния сезон - 136,3 млн. тона.

В азиатския Близък изток се очаква производство, близко до средното, предвид като цяло благоприятните метеорологични условия. Все пак трябва да маркираме, че прогнозата на ФАО предполага намаление на производството на пшеница в Турция с 2 млн.т спрямо предходния сезон - до 20,0 млн.тона.

В Северна Африка (Алжир, Тунис и Мароко), перспективите за производство на през 2024 г. са влошени в много райони вследствие на липсата на валежи и то за втора поредна година.