Ключов е въпросът дали работниците ще се задържат на пазара на труда в САЩ: той ще определи колко бързо може да се развива икономиката на страната, колко бързо може да се повишават заплатите и, потенциално, колко потенциално колко търпелив може да е Фед с увеличаването на лихвите, пише Bloomberg.

Невероятно трудно е да се отговори на тези въпроси.

Някои коментатори виждат 4%-ната безработицата в Америка, повишаването на броя на работните места и постепенното увеличаване на заплатите като победа над отслабването на пазара на труда. Други наблюдават коефициент на заетост, който се задържа доста под историческите върхове и виждат необходимост от подобрения. Председателят на Федералния резерв Джером Пауъл говори за динамиката в широк мащаб пред банковия комитет на Сената във вторник, като казва, че въпреки че хората се връщат или остават на пазара на труда, "тази година научихме, че има по-голям застой в системата."

Все пак Пауъл предупреждава отново и отново, че паричната политика и силната икономика имат ограничено влияние върху мотивирането на потенциалните работници да се върнат към пазара н атруда. В някакъв момент са необходими промени в политиката, за да се премахнат демотивиращите фактори и да се принудят хората да се размърдат. Икономистите на Goldman Sachs Group биха могли да предложат на председателя на Фед някакъв комфорт и решение.

Дейвид Чой и неговите колеги се изследват неотдавнашното нарастване в участието в пазара на труда - делът на хората, работещи или незаети в момента, но активно търсещи работа от населението в трудоспособна възраст, който е нараснал с 0.5 процентни пункта до 63.2% през последната година - и откриват, че около 40% от тази промяна идва от спад на работниците, заявяващи, че те са инвалиди.

Някакъв процент от промяната може да се дължи на "прегрелия" пазар на труда. Но демографските промени, увеличената строгост, когато става въпрос за получаване на обезщетението, закриването на офисите на администрацията за социална сигурност и повишения достъп до медицинска помощ от Закона за достъпни грижи, също може би води хората обратно в работната сила, пише Чой в бележка, публикувана миналата седмица. И е възможно промяната да не се е изчерпала.

"Анализът ни сочи към повишаване на степента на участие, ако свързаните с политиките в тази сфера фактори продължат да намаляват дела на хората с увреждания", се посочва в бележката. Продължаването на сегашната тенденция ще увеличава участието с до 0.15 процентни пункта всяка година. Ако предположим, че тенденцията се запази две години преди да изчезне, тя може да донесе до 0.5 процентни пункта увеличаване на ръста на заетостта и производството в за три години.

Вероятно застаряването на населението в крайна сметка ще надхвърли краткосрочното увеличение и процентът на участие отново ще падне. Но засега може да има повече работници за наемане.