Утре, 24 януари 2007 г., в Гранд хотел София ще се проведе редовно заседание на Съвета за икономически растеж.

Дневният ред предвижда представяне на доклада за "Индексът на инвестиционната реформа", който ще бъде презентиран от Антъни О'Съливан, ръководител на Инвестиционната харта за Югоизточна Европа.

Докладът за "Индексът на инвестиционната реформа" се основава на широк и всеобхватен подход към инвестиционната политика и включва всички основни области, които оказват влияние върху инвестиционната среда, включително борба с корупцията, конкурентоспособност, данъчна и търговска политика, регулаторни реформи и човешки капитал.

За участие в СИР са поканени посланиците на всички страни членки на ЕС, представители на UNDP, ЕБВР, Световна банка, както и представители на търговската камара на Италия, Америка и Германия.