Производството на леки автомобили в Русия през април на годишна база се срина с 85,4%, до 19,9 хил. броя, а на камиони - с 30,4%, до 12,3 хил. броя, следва от публикувани данни от Росстат, съобщи Прайм.

За периода януари-април са произведени 264 хиляди леки автомобила, което е с 47,4% по-малко от резултата за същия период на миналата година. А спрямо март спадът през април е с 51%.

Удобство или лукс - какво се случва с автомобилния пазар в Русия

Удобство или лукс - какво се случва с автомобилния пазар в Русия

Предлагането намалява, цените скачат, ето с колко

Що се отнася до товарните автомобили, през първите четири месеца на годината производството им намалява с 47,4% на годишна база, възлизайки на 52,5 хил. автомобила. Показателят за април спрямо март се е понижил с 13,2%.

Производството в Русия на автобуси с тегло до 5 тона през първите 4 месеца на годината намалява на годишна база с 24% - до 3,6 хиляди. Само през април са произведени 598 такива автобуса, което представлява спад от 65% на годишна база и с 47% спрямо март.

Единствено производството на автобуси с тегло над 5 тона през януари-април е нараснало - с 1,5% до 3,8 хиляди броя. Само през април са произведени 1000 такива автобуса - с 16% по-малко на годишна база, но с 9% повече спрямо март.

Нов спад в продажбите на леки автомобили в Европа

Нов спад в продажбите на леки автомобили в Европа

Реситрациите на нови коли в ЕС през април намаляват с 20,6%