Промишленото производство в България се свива с още 11,4% през април, показват предварителните сезонно изгладени данни на Националния статистически институт (НСИ). Спрямо същият месец на миналата година спадът е 15,7%. Най-драматичен е той при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - цели 68,2% спрямо март 2020 г. Производството на лекарствени вещества и продукти расте с 3.8%.

Търговията на дребно бележи спад от 1,4% спрямо март и с 19,9% спрямо същия месец на предходната година. Оборотите в при хранителните стоки, напитки и тютюневи изделия спада с 1,8%. Търговията на облекла, обувки и кожени изделия спада с 28,4%, а на фармацевтични и медицински стоки, козметика и тоалетни принадлежности - със 17,6%. Ръст има при компютърната и комуникационна техника - със 17,8%, както и на търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 2,4%.

При строителството спадът е 0,7% спрямо март и с 15% по-ниско, спрямо същия месец на миналата година

Икономиката на България през март: 18% спад в търговията, 11% в строителството и 5% в производството

Икономиката на България през март: 18% спад в търговията, 11% в строителството и 5% в производството

Данните за април ще покажат още по-голям срив