Индустриалното производство в еврозоната е спаднало с 0,3% през ноември 2023 г. спрямо октомври, когато пък показателят регистрира месечен спад от 0,7%, показват данните на Евростат.

А спрямо ноември 2022 г., промишленото производство в еврозоната е спаднало с внушителните 6,8%.

Що се отнася до целия ЕС, положението с индустриалното производство е малко по-добро. В 27-те страни от ЕС промишленото производство е спаднало с 0,2% през ноември спрямо предходния месец, след месечен спад от 0,5% за предходния месец.

За ноември на годишна база, промишленото производство в Европейския съюз като цяло е намаляло с 5,8%.

По-конкретно, производството на дълготрайни стоки през ноември спрямо октомври е спаднало в еврозоната с 2%, а в ЕС - с 1,8%.

Производството на енергия за периода обаче се е увеличило с 0,9% в еврозоната, а в ЕС - с 0,7%.

Производството на т.нар. междинни стоки през ноември на месечна база намалява с 0,6% в еврозоната и с - 0,7% в ЕС.

Производството на т.нар. капиталови стоки за периода е спаднало в еврозоната и в ЕС с 0,8%.

Германската икономика от износител стана нетен вносител на електроенергия

Индустриалният гигант на Европа се превърна от износител на електроенергия във вносител

Това се случва за първи път, и то при намаляващо потребление

Индустриалното производство в ЕС по страни

Най-голямо намаление на индустриалното производство през ноември 2023 г. спрямо предходния месец е регистрирано в Гърция (-4,1%), Словакия (-4%) и Белгия (-3,8%).

Най-голямо нарастване на промишлеността на месечна база се наблюдава в Дания (9,1%), Словения (3,7%) и Португалия (3,4%).

На годишна база най-голям спад за ноември спрямо година по-рано е регистриран в Ирландия (-30,4%), Белгия (-11,6%) и България (-10,9%).

Най-значително увеличение на промишленото производство за година се наблюдава в Дания (14,4%), Хърватия (4,8%) и Швеция (3,4%).

Посочените данни за ЕС като цяло са повлияни в значителни степен от състояните на големите икономики в ЕС, и най-вече на германската икономика, която е най-голямата в Европа и четвърта в света.

Икономиката на еврозоната навлезе в рецесия

Икономиката на еврозоната навлезе в рецесия

Най-голям "принос" за това има Ирландия

Брутният вътрешен продукт (БВП) на Германия се е свил с 0,3% през 2023 г., според предварителни данни на Федералната статистическа служба на страната (Destatis), стана ясно вчера. Показателят съвпадна с прогнозата на анализатори, анкетирани от портала DailyFX. Като се вземат предвид сезонните корекции, стойността на показателя спадна с 0,1%.

"Цялостното икономическо развитие на Германия се забави през 2023 г. в среда, която продължава да се характеризира с множество (секторни икономически) кризи", коментира ситуацията ръководителят на Destatis, Рут Бранд.

Германската иконоимка отчете спад за 2023 година

Най-голямата икономика в Европа отчете спад за 2023 година

Това сочат предварителните статистически данни