73% от глобалните мениджъри очакват коронавирусът да окаже сериозно влияние върху световната икономика. COVID-19 оказва влияние на бизнесите в редица аспекти - веригите на доставките, спад в потреблението, приходите, рентабилността. Глобалните бизнес лидери реорганизират разпределението на капитала и правят планове за сливания и придобивания за след кризата. Това сочат данни на 22-ото издание на глобалния Барометър на доверието в икономиката на EY (Global Capital Confidence Barometer). Проучването сред почти 3000 световни топ мениджъри.

Според участниците в проучването 72% от компаниите вече са преминали през инициативи за трансформация на дейността - резултат от целите за по-високи приходи и по-добра рентабилност.

Ръководителите вече преосмислят своите бизнес модели в отговор на кризата. Все по-масовото спиране на дейността на бизнеса в много части на света разкри уязвимостта на веригите за доставки на много компании, като над половината (52%) предприемат стъпки за промяна на сегашната си организация, а 41% инвестират в ускоряване на автоматизацията.

Почти половината от световните бизнес лидери отчитат същите или по-ниски маржове на печалба, в сравнение с преди две години още преди настоящата криза, а 95% компаниите се подготвят за по-голям натиск върху маржовете, заради забавянето на световната икономика.

Експерт: Много бизнеси може и да не отворят отново

Експерт: Много бизнеси може и да не отворят отново

Малките компании трябва да се подготвят за трайна промяна в потребителското поведение

"Цената на тази криза са хората, не само по отношение на загубените животи, но също и по отношение на броя на домакинствата, изложени на риск. Тъй като бизнес лидерите вземат спешни мерки спрямо безпрецедентното въздействие на COVID-19 в световен мащаб, благосъстоянието на работната сила и запазването на работните места ще бъдат на най-важни", казва Стив Крускос, вице-председател на глобалното звено на EY "Услуги по сделки".

Какво ще стане с българския бизнес?

Бизнесът тук не е по-различен от световния. И в България се наблюдава намаляване на рентабилността, на оперативните парични потоци в много от секторите и у нас.

Страни като България обаче, може да са печеливши в тази ситуация. "Кризата поставя на изпитание редица сектори, но в същото време дава възможност за растеж в други. България ще може да се възползват от предстоящата реорганизация във веригите на доставки на големите компании и да създаде редица възможности за производство в страната, което да е алтернатива на Изтока", каза Диана Николаева, съдружник и ръководител на отдел "Консултации по сделки" в EY Bulgaria.

Бизнес активността в еврозоната се срина до невиждан отрицателен рекорд

Бизнес активността в еврозоната се срина до невиждан отрицателен рекорд

Спадът през второто тримесечие ще бъде най-острият за региона в скорошната история

Инвестиции и стратегии

В бъдеще мнозинството от компаниите - 72% планират много по-често и редовно да извършват прегледи на стратегията си и портфейла от инвестиции. Ръководителите споделят, че веднага след завръщане към нормалността, те ще се съсредоточат върху приоритетните за тях промени - нови инвестиции в технологии и дигитална трансформация (43%), както и към пропорционално разпределение на капитала в целия портфейл - 42%.

Възстановяване на икономиката

Докато 54% от анкетираните очакват "U"- образен период на възстановяване и по-бавна икономическа активност през 2020 и 2021 г., 38% виждат възстановяване във "V"- образна форма и връщане към нормалната икономическа активност през третото тримесечие на тази година. Само 8% предвиждат икономическо възстановяване под формата "L" - устойчив период на рецесия със завръщане на икономическата активност през 2022 година, показват данните от проучването.

Въпреки продължаващата епидемия от COVID-19 и въздействието й върху големите икономики не е отменено изцяло сключването на сделки от плановете на инвеститорите. Сделките продължават да бъдат мощно средство за прекрояване на портфейлите и ускоряване на задължителната трансформация на бизнесите, която стои като задача пред главните изпълнителни директори, казва Крускос.