Повече от три десетилетия вече в Република Южна Африка е свален, режимът, въведен и поддържан от правителствата на бялото малцинство в периода 1948-1990 година.

Въпреки 25-годишната демокрация, нещата не са се променили много в големите градове. Според Световната банка ЮАР остава най-неравнопоставената икономически страна в света, пише CNN. Това кара населението ѝ да изглежда далеч по-разделено, отколкото преди.

В много отношения така наречения режим - апартейда продължава. Една част от южноафриканците все още имат много ниски доходи, нямат умения и остават безработни. Другата крайност е представена от бялото население, което е заможно и продължава да се развива.

Не само неравенството в доходите се оказва сериозен проблем, а нееднаквият достъп до възможности за всички обществени групи. Специалисти твърдят, че 25-годишна демокрация би следвало да има по-явни резултати и забележителен напредък.

Правителството е правило крачки към развитие, но за по-основни нужди, като достъп до вода и електроенергия, образование и здравеопазване. Но тези промени могат да зарадват само малка част от населението, докато останалата все още преживява трудно.

Според оценката на Световната банка най-богатите домакинства в ЮАР са почти 10 пъти по-заможни спрямо бедните семейства.

Нивата на бедност остават най-високи сред чернокожите африкански жители, следвани от тези със смесена раса. Бялото население съставлява по-голяма част от елита. Средната класа е в етап на развитие, като 1 от 5 жители е неин представител.

Нивата на стандарт на живот в държавата се предават от поколение на поколение и това е феномен, който не се променя, защото обществото е устроено така.