Румъния може да изпревари Полша по брутен вътрешен продукт на глава от населението до средата на това десетилетие, ако ускори публичните реформи и дигитализацията, както и ако положи повече усилия в областта на инвестициите в развойна дейност, гласи доклад на Banca Transilvania, цитиран от Romania Insider.

"Полша и Румъния бяха изправени пред сравними икономически и исторически предизвикателства през последното десетилетие", казва авторът му Андрей Радулеску, директор "Макроикономически анализ" в банката.

Анализът сочи още, че Румъния е постигнала силна конвергенция към нивата в Полша що се отнася до перспективата за годишен темп на потенциалния БВП от 2010 до 2019 г.

През последната година от този цикъл БВП на глава от населението според паритета на покупателната способност като процент от средния в ЕС е 75,7 процента в Полша и 72 процента в Румъния. А годишният темп на потенциалния БВП в Румъния надхвърля нивата в Полша през 2020 г.

За 2021/3 анализаторът очаква ускоряване на тенденцията за конвергенция.

По данни на Световната банка през 2020 г. показателят в Румъния достига ниво от $31 945,70, с което изпреварва Гърция ($28 377,40). България се намира между Урувай и Тринидад и Тобаго с $24 620 БВП на глава от населението по паритета на покупателната способност. По-големият от очаквания спад на населението обаче вероятно ще повиши нивата.

За 10 години са "изчезнали" близо милион души в работоспособна възраст

За 10 години са "изчезнали" близо милион души в работоспособна възраст

Населението се връща на нивата от преди 80-90 години, от което произтичат редица предизвикателства, коментира икономистът Адриан Николов пред money.bg