Традиционно най-големите търговски партньори на България са страни от Европейския съюз, но страната ни отбелязва и сериозни търговски обороти и с някои държави извън съюза. Къде обаче отиват най-много български стоки?

Турция и Китай - най-много купуват, но и най-много продават

Според току-що публикуваните предварителни данни за периода януари-юли на НСИ най-големите търговски партньори на България извън ЕС са Турция и Китай. Българският износ за Турция достига 2.45 милиарда лева себестойност, като за сравнение година по-рано е бил малко над 2 милиарда лева. Вносът от съседната ни страна обаче също расте значително - от 2.28 милиарда до над 3 милиарда лева. Така търговското ни салдо е на минус 624 милиона лева.

С Китай ситуацията е сходна - расте износът, но още по-бързо расте вносът. От началото на 2021 година за азиатската страна са заминали български стоки на стойност от над 1.2 милиарда лева, което е с над 200 милиона повече от същия период на предходната година. Вносът обаче е с милиард лева отгоре - китайски стоки за над 2.2 милиарда лева са влезни у нас, което е с близо половин милиард спрямо 2020-а.

Страни Износ - FOB Внос - CIF Търговско салдо - FOB/CIF
2020 2021 изменение спрямо същия период на предходната година - % 2020 2021 изменение спрямо същия период на предходната година - % 2020 2021
млн. левове млн. левове млн. левове
Трети страни - общо 10831.8 12708.3 17.3 13178.2 16481.7 25.1 -2346.4 -3773.4
Китай 1028.3 1279.3 24.4 1735.7 2207.0 27.2 -707.4 -927.7
Турция 2024.2 2450.7 21.1 2286.1 3075.2 34.5 -261.9 -624.5
Руска федерация 474.0 466.1 -1.7 2292.3 2974.1 29.7 -1818.3 -2508.0
Съединени американски щати 621.4 821.3 32.2 415.5 272.0 -34.5 205.9 549.3

Русия или САЩ - кой купува повече български стоки?

Двата най-големи геополитически играча в света са и важни търговски партньори на страната - макар и не най-големите. Те държат двете крайности в статистиката - за най-голямо положително и за най-голямо отрицателно търговско салдо с България.

Износът на български стоки за Русия за първите 7 месеца на година се равнява на 466 милиона лева, като се отбелязва символичен ръст спрямо миналата. В същото време вносът на стоки расте забележително и достига почти стойност от 3 милиарда лева спрямо близо 2.3 милиарда година по-рано. Голяма част от вносът се дължи на горивата, чието търсене силно намаля през 2020 година, но през тази беше възстановено. Общото отрицателно търговско салдо обаче минава 2.5 милиарда лева, което превръща Русия в най-големия нетен вносител на стоки в България.

На другия полюс е търговията със САЩ, която макар и по-малка, е по-благоприятна за страната. Износът на български стоки възлиза на 821 милиона лева, което е точно с 200 милиона повече от миналата година. Същевременно вносът намалява значително до 272 милиона лева от 415 милиона през 2020-а. Така общото търговско салдо със САЩ е на плюс 549 милиона лева, което представлява и най-високата стойност измежду всички търговски партньори извън ЕС.