България е трета в Европейския съюз по ръст на заплатите, показват последните данни на Европейската статистическа служба, обхващащи третото тримесечие на 2019 година.

Заплатите у нас са се покачили с 9,7 процента, по-бавно от отчетените през първите три месеца 13,4 процента и през второто тримесечие - 11,3 процента.

По-висок ръст има само в Румъния - 13,2 процента, което я поставя на първо място. На втора позиция е Унгария - 10 процента ръст.

В същото време общите разходи на работодателите в България се покачват с 11,2 процента, което ни поставя на втора позиция след Румъния (13,2 процента).

За целия Европейски съюз разходите на работодателите растат с 3,1 процента, спад от 0,1 процентни пункта спрямо предходното тримесечие. За еврозоната ръстът е 2,6 процента (-0,2 пр. п. спрямо Q2).

В еврозоната разходите растат с 2,9 процента в индустрията, с 2,3 процента в строителството и с 2,5 процента в услугите. В ЕС с 3,3 процента в индустрията, 3,2 процента в строителството и 3,1 процента в услугите.

В България повишението в индустрията е 8,3 процента (на заплатите - с 8 процента), в строителството с 10,1 процента (на заплатите - с 10,2 процента), а в услугите - с 10,5 процента (10,3 процента на заплатите).