Най-големият търговски партньор на Грузия по отношение на размера общо на износа и вноса за 2023 г. стана Турция - с 2,98 милиарда долара товарооборот между двете страни, съобщи NGnewsgeorgia.

На второ място е Русия с 2,4 млрд. долара, а на трето са САЩ - с 2,05 млрд. долара. В челната петица по товарооборот с Грузия за 2023 г., влизат още Китай - с 1,64 млрд. долара и Азербайджан - с 1,52 млрд. долара.

За отбелязване е, че за 2022 г. по общ товарооброт с Грузия, Турция и Русия също бяха на първо и второ място, обаче на трето беше Китай, който сега е изместен от САЩ.

Бившата съвтска република е с население около половината на българското и по брутен вътрешен продукт на човек е от сравнително бедните страни в света.

Като цяло външнотърговският оборот на Грузия за 2023 г. възлиза на 21,53 милиарда щатски долара, което е с 12,5% повече от предходната година. По-конкретно вносът расте повече от износа, което пък води до нарстване на отрицателното търговско салдо на страната.

Грузия иска да конкурира Гърция при производството на маслини и зехтин

Страната, която иска да конкурира Гърция при производството на маслини и зехтин

Секторът се развива ускорено през последните 10 години

Страни вносители за Грузия

Турция е на първо място по доставки на стоки за Грузия, САЩ са на второ място, измествайки Русия на трето.

  • Турция - 2,6 милиарда долара;
  • САЩ - 1,95 милиарда долара;
  • Русия - 1,74 милиарда долара;
  • Китай - 1,33 милиарда долара;
  • Германия - 948 милиона долара.

За 2022 г. първите три места на държави, най-големи вносители за Грузия, заемаха Турция, Русия и Китай.

Стоки от внос

Най-голямата внесена продуктова група от Грузия през 2023 г. е представена от леките автомобили - за 3,16 млрд. долара. По-голямата част от тях, на стойност 2,13 млрд. долара, обаче отиват за реекспорт в чужбина. Затова автомобилите са и най-изнасяните стоки от Грузия в стойностно изражение.

Петролът и петролните продукти са втората по големина група стоки, които е внесла Грузия през 2023 г., на стйност 1,17 млрд. долара. А на трето място са лекарствата, възлизащи на 543 млн. долара.

Грузия е с инфлация под 1% за 2023 година

Малката бивша съветска република с инфлация под 1% за 2023 година

За 2024 г. предвижданията са за известно покачване на показателя