Инфлацията в Грузия за 2023 г. е била едва 0,4%, докато за предходната 2022 г. показателят достига 9,4%, съобщи Националната банка на страната, пише "Финмаркет". Страната е бивша съветска република, с население наполовитаната на българското.

"През декември 2023 г. инфлацията на годишна база в Грузия е 0,4%. В сравнение с ноември, цените са се увеличили с 0,1%", се казва в изявление на Централната банка. Припомня се, че през 2022 г. инфлацията в Грузия намаля до 9,4%, от 13,9% през 2021 година.

По оценки на финансовия регулатор, ниската стойност на инфлацията - един от основните икономически показатели - се дължи както на низходящата тенденция на местните цени, така и на строгата парично-кредитна политика на Централната банка на страната. От значение е и понижението като цяло на цените на храните в световен мащаб.

А привнесената отвън инфлация спомага за ограничаване на укрепването на реалния ефективен обменен курс на ларито (местната валута) и за смекчаване на (евентуални) външни икономически шокове, се казва още в изявлението на Централната банка.

Според настоящата прогноза на Националната банка на страната, индексът на потребителските цени през 2024 г. ще се повиши малко спрямо 2023 г. Това ще стане за сметка на базовия ефект, а инфлацията като цяло временно ще надхвърли целевото ниво от 3%, но в средносрочен план ще остане близо до него.

Грузия иска да конкурира Гърция при производството на маслини и зехтин

Страната, която иска да конкурира Гърция при производството на маслини и зехтин

Секторът се развива ускорено през последните 10 години