Неблагоприятната хидрологична обстановка усложнява производството на електроенергия в Северна Македония. Страната ще компенсира чрез обществени поръчки, за да не се застрашава дивата природа, пише македонската агенция Makfak, позовавайки се на съобщения от правителството.

Според властите за да се опази околната среда и биологичното разнообразие, е необходимо временно да се спре производството на електроенергия.

Повечето показатели и сравнителни средни стойности през последните 15 години, показват, че 2020 г. е изключително лоша по отношение на хидрологичната обстановка. По-интензивната работа на водноелектрическите централи през последните месеци заради природни бедствия в мини в "REK" Битоля ", е довело до използване на водата в езерата и всяко следващо изтичане ще застраши екологичния минимум, необходим за дивата природа, се казва в изявление от правителството.

"Според годишния работен план на електроцентралата AD ESM, в началото на отоплителния сезон, когато търсенето на електроенергия се е увеличило, е било планирано включването в системата на РЕК Осломей", където е осигурена техническата готовност на ТЕЦ. Към този момент обаче ТЕЦ не може да бъде пусната в производство поради също неблагоприятното хидрологична обстановка на системата "Studencica", която осигурява вода за охладителната кула. РЕК "Битоля" работи с два блока, а на Блок 3 се извършва капитален ремонт. За съжаление през последните 10 години не са извършвани основни ремонти, което поставя под въпрос поверителността и сигурността на блоковете", заяви правителството.