България е на второ място в света по износ на шест вида стоки, като с най-голям дял от тях е експортът на спирачни маркучи, които се произвеждат за автомобилната индустрия. Страната ни е лидер номер 2 в глобален мащаб още при медните пръти и профили, рапицата, амониевия нитрат, месингът (на плочи и ленти) и временно консервираните череши.

Това показва актуален анализ на Българската стопанска камара (БСК) за износа на страната през 2019 година.

"България държи 22,2% от световния пазар на патешки черен дроб, въпреки значителния спад в износа. Временно консервираните череши имат 16% дял, месинг на плочи и ленти 15,9%, рапица 14,4%, концентрати на благородни метали 13,5%, спирачни маркучи 13,2%, прясно патешко месо 12,6%, семена от кориандър 12,2%, замразено патешко месо 11,9%", посочват от камарата.

Що се отнася до стойността на износа на групите стоки, при които България е водещ експортен пазар, на първо място са спирачните маркучи, чиито експорт през 2019 година възлиза на над 223 милиона долара. След тях се нареждат медните пръти и профили със близо 100 милиона долара, следвани от рапицата с повече от 142 милиона долара.

Снимка 482712

От БСК посочват, че миналата година е донесла нов рекорд за българския износ, който за изминалите 12 месеца е достигна обща стойност от 33,9 милиарда долара. Това нарежда страната ни на 60-то място сред всички износители в света или с 4 позиции по-нагоре в сравнение с 2018 година. Така България се нарежда непосредствено след Ангола и преди Алжир. В Европейския съюз (ЕС) страната е на 20-та позиция, изпреварвайки Литва, Хърватия, Естония, Малта, Кипър и Люксембург.

"Ръстът на износа ни в щатски долари за 2019 година спрямо 2018 година е 0,6%, а кумулативно за последните 5 години е 33,4%. Спрямо 2006 година - последната преди приемането ни в ЕС, ръстът е 143%. Световният внос е намалял с 4% за последната година, а кумулативният ръст за последните 5 години е 14%. Това означава, че България продължава да печели позиции на световните пазари", посочват от БСК.

В стойностно изражение групите стоки с най-голям обем на износа са електротехника и електроника, горива и електроенергия и машини. Експортът на първата от тях възлиза на 3,693 милиарда долара. Този на следващите две групи за 2019 година е за съответно 3,120 и 2,784 милиарда долара.

От категориите стокови групи с най-голям обем на износа като стойност най-голям ръст на експорта за последните 4 години бележат автомобилните части и велосипедите - с 14% между 2015 и 2019 година. През същия период с 12% се е увеличил този на електротехника и електроника, а с 11% - на пластмасови изделия.

Снимка 482711

"Изделията на електрониката и електротехниката продължават своя експортен възход с 12% средногодишен ръст за последните пет години, докато за същия период световният внос се е увеличил с 4%. Износът на машини и апарати също се представя много добре и бележи средногодишен ръст от 10%, докато световният внос расте с 5%. Това означава, че българските производители на тези изделия са конкурентоспособни на глобалните пазари и изместват други доставчици", обясняват от БСК.

"Стоката с най-голям стойностен обем в експортната ни листа през 2019 година са средни и тежки нефтени масла 1,263 милиарда - 21% ръст спрямо предишната година", добавят от камарата.

В топ 10 на стоките влизат още леки нефтени масла, катодна мед, пшеница, медикаменти, анодната мед, концентрати на благородни метали, електроапаратура, царевица и биодизел. Те формират близо 24% от общия износ на страната.

От БСК посочват като основен проблем за българския пазар липсата на диверсификацията на пазарите за експорт. Като пример се дава това, че половината експорт на средни и тежки нефтени масла е за Турция. Също така 60% от експорта на катодна мед е за Китай, а 88% от този на руди и концентрати на благородни метали е за Германия.