През периода януари - ноември 2016 г. от България са изнесени стоки общо на стойност 42 128.9 млн. лв. и спрямо съответния период на 2015 г. износът се увеличава с 1.5%, показват предварителните данни на Националния статистически институт.

През ноември общият износ възлиза на 4 230.3 млн. лв., или с 14.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

За целия период в страната са внесени стоки общо на стойност 46 398.6 млн. лв. или с 1.8% по-малко спрямо същия период на 2015 година.

През ноември общият внос се увеличава с 2.9% в сравнение със съответния месец на предходната година и е в размер на 4 706.8 млн. лева.

Общото външнотърговско салдо е отрицателно през периода януари - ноември 2016 г. и е на стойност 4 269.7 млн. лева.

Търговия на България с трети страни

Износът за трети страни (извън ЕС) през периода януари - ноември 2016 г. намалява с 8.1% в сравнение със същия период на 2015 г. и е на стойност 13 422.6 млн. лева.

Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Сърбия, бившата югославска република Македония, Руската федерация и САЩ, които формират 48.9% от износа за трети страни .

През ноември износът за трети страни се увеличава с 18.4% спрямо съответния месец на предходната година и е в размер на 1 449.6 млн. лева.

Вносът на България от трети страни през периода януари - ноември 2016 г. намалява с 8.4% в сравнение със същия период на 2015 г. и е на стойност 15 518.0 млн. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Украйна.

През ноември вносът на България от трети страни се увеличава с 4.9% спрямо съответния месец на предходната година и е в размер на 1 605.8 млн. лева.

Външнотърговското салдо на България с трети страни през периода януари - ноември 2016 г. е отрицателно и е в размер на 2 095.4 млн. лева.

Търговия със страните от ЕС до октомври

Предварителните данни на НСИ показват, че за първите десет месеца на 2016 г. износът на България за ЕС нараства с 6.2% в сравнение със същия период на 2015 г. и е в размер на 25 925.6 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция и Франция, които формират 64.2% от износа за държавите - членки на ЕС.

През октомври 2016 г. износът за ЕС се увеличава със 7.5% спрямо съответния месец на предходната година и е на стойност 2 891.1 млн. лева.

Вносът на България от ЕС през периода януари - октомври се увеличава с 2.0% спрямо същия период на предходната година и достига 27 779.6 млн. лв. по цени CIF. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Полша.

През октомври 2016 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, нараства с 5.8% в сравнение с октомври 2015 г. и е в размер на 3 242.9 млн. лева.

Външнотърговското салдо на България с ЕС за периода януари - октомври 2016 г. е отрицателно и е на стойност 1 854.0 млн. лева.