Инвеститори и анализатори продължават да спорят относно бъдещата посока на финансовите пазари, като и двете страни имат своите логични аргументи в среда на повишение на лихвите в световен мащаб.

И докато щатските индекси са заседнали по средата - тоест на еднакво разстояние от върха и дъното си, може би по-правилния въпрос за инвеститорите е - скъпи ли са индексите и акциите или не? И отговорът на този въпрос, би следвало да даде на хората със свободни средства отговор на въпроса - подходящ ли е моментът да се инвестира?

Защото на борсата се търгуват очаквания... Защото на борсата се купуват евтини активи с цел да се продадат по-късно на по-високи цени. Защото на пазарите се търгуват десетки хиляди компании измежду които инвеститорите могат да инвестират и винаги могат да намерят такива, които да поскъпват при понижение на пазара и обратното. И все пак - много по-лесно е да се плува по течението, а не срещу него.

И докато никой не знае в коя посока ще бъде течението, може да погледнем към моментната картина за американските индекси (водещ световен барометър за всички пазари), за да се ориентираме къде се намираме.

Ето и какво казват за пазарите някои традиционни индикатори, използвани от експерти, за определяне на това скъп или евтин е пазара като цяло.

Индикаторът на Бъфет

Известен в инвестиционните среди като "индикаторът на Бъфет", показателят е общата пазарна капитализация на всички американски акции спрямо брутния вътрешен продукт на страната. Смята се, че пазарът е нормално оценен, или подценен, когато индикаторът е между 70 и 80%. Когато е над 100%, самият Бъфет препоръчва да се намалят рисковете.

И поглеждаме къде се намира този връх в момента. При ниво от 165%, определено индикаторът не дава особено обнадеждаващ сигнал за инвеститорите. Но има и добри новини. Индикаторът на Бъфет се понижи сериозно от най-високите си нива от над 200% през ноември на миналата година. Това прави акциите относително по-малко надценени, в сравнение с преди близо половин година, когато водещите щатски индекси отбелязаха исторически рекорди.

През последните две десетилетия глобалните пазари регистрират големи спадове три пъти, след като съотношението се повишава над трицифрени нива - през 2000, през 2008 година и отново през 2018-та година. Въз основа на стойността на индикатора, експертите прогнозират отрицателна възвръщаемост от близо 3%.

Съотношението цена-печалба

Едно от най-следените съотношения от финансовите експерти е съотношението цена- печалба. Настоящото съотношение цена-печалба (CAPE) е при ниво от 28.9.

Цикличното съотношение е създадено от нобеловия лауреат Робърт Шилер и се изчислява на база на цената на индекса S&P 500 разделена на средните годишни печалби на включените в него компоненти за последните 10 години. Според някои анализатори, когато това съотношение е близо до рекордни стойности, пазарът се насочва към срив.

Историческа справка сочи, че в исторически план съотношението е било около 15%. Но и тук има добри новини за инвеститорите, защото след спада на борсовите индекси от началото на годината, индикаторът се понижава от нива от над 35. По-нататъшно повишение на печалбите на компаниите в най-големия борсов индекс, може допълнително да намали съотношението.

И все пак инвеститорите е добре да имат "едно на ум". Последният път, когато съотношението е достигало настоящите си нива е бил преди десет години, когато последва срив за пазарите. Самият Шилер споделя за своето съотношение, че то не е особено добро в таймирането на пазара. Или казано по друг начин, индикаторът може да продължи да нараства, преди да видим по-съществени загуби за пазарите.

Какво казват други популярни финансови съотношения?

Съотношението цена-печалба към растежа, обикновено определяно със съкращението PEG, също е при едно от най-високите си нива от 1986 година. Това съотношение, сочещо това което инвеститорите са готови да плащат за акции, спрямо техните дългосрочни очаквания за растеж на печалбата, традиционно се приема, като по-добро от чистото съотношение цена- печалба.

Идеята е да се покаже дали акциите са евтини или скъпи спрямо това колко печалбите се очаква да растат с течение на времето. То сочи, че или цените на акциите трябва да паднат, или приходите трябва да растат много по-бързо от очакваното.

Според традиционните възприятия, когато коефициентът е над 1, то това означава, че една акция, или актив, е надценен. И обратното - много по-добре се възприемат стойности под единица. Настоящото съотношение PEG на S&P 500 около 1.5 не дава много добри перспективи за инвеститорите, макар и да се наблюдава понижение спрямо най-високите стойности от над 1.8.

Разбира се, всички тези съотношения не бива да се приемат буквално и да определят поведението. Сами по себе си, те не дават добри сигнали за посоката на пазара и е добре да се ползват само като спомагателни индикатори от инвеститорите при везмането на инвестиционни решения.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи.