Близо година и половина от началото на извънредното положение се наблюдаваше задържане на общия индекс на потребителските цени, което основно се дължеше на свитото потребление и по-високата безработица, намаление и задържане на ниски нива на международни котировки на петрола и природния газ, а оттам и на вътрешните цени на бензина и горивата.

От средата на настоящата година обаче трендът се обръща. Основната причина за високата инфлация са енергийните продукти, които за година поскъпват с 15,4%. Но в значително по-умерени граници е повишението на цените на храните, алкохола и цигарите с 2%, и на услугите с 1,1%. Това сочи проучване на Института за социални и синдикални изследвания на КНСБ.

Нарастват цените на стоките от първа необходимост, които имат по-високи нормативни разходи в потребителската кошница за издръжка на живота. В условия на пандемия за домакинствата, особено за тези с ограничено потребление, това означава, че домакинския бюджет ще бъде насочен основно за храна, поддържане на дома и транспорт, от което следва, че ще се ограничат разходите пера за други групи. Затова усещането при тези домакинства е за по-висока инфлация и реален спад на покупателната възможност.

Проучването е проведено в периода 26 август - 1 септември 2021 и включва 27 областни центрове.

Драстично нарастване се наблюдава при слънчогледовото олио, като за едногодишен период е с 43%. По-ускореното нарастване на слънчогледовото олио започна още през месец март, следствие от по-слабата реколта и влиянието на международните борси, където се отчита драстичното покачване на котировките на суровото слънчогледово масло. Средната цена на слънчогледовото олио е 3,86 лв., при 2,70 лв. през септември 2020 г.

В област Кюстендил средната цени на слънчогледовото олио е 3,88 лв. и надхвърля средните за страна, при това е област с размер на средната работна заплата по-нисък от средната за страната с 33%. С най-висока стойност на средната цена се регистрира в Бургас и Ямбол, съответно 4,45 лв. и 4,25 лв.

Регистрира се увеличение на цените при хлебните изделия. Хляб"Добруджа" нараства с 4,2%, при това килограм пшенично брашно отчита ръст със 7,3%. Средната цена на килограм хляб "Добруджа" достига 1,72 лв., при 1,65 лв. преди година. Независимо от предвижданото възстановяване на производството на пшеница през 2021 г., изкупните цени на пшеницата в България остават сравнително високи, отразявайки развитието на международните пазари. Прогнозите на основните международни анализатори сочат продължаващо нарастване на глобалното потребление на зърнени култури през 2021/22 г., в т. ч. и на пшеница, което ще възпрепятства по-осезаемо понижение на цените.

Хлебопроизводителите заявява, че ще има повишаване през септември на цените на хляба с минимум 10 ст., следствие от повишаване цените на енергоносителите. Очакванията са цената на килограм хляб в края на годината да достигнат около 1,80- 2 лв.

За периода юли 2010 - юли 2021 г. нараства с 33,4%, при това общите равнища нарастват с 19.3%. Видимо е, че цената на хляба ускорено изпреварва нарастването на общите ценови нива.

Цените на някои зеленчуци бележат значително нарастване за годишен период. При това, нараства цената на зеленчуци, характерни за сезона със силно потребление, в предвид подготовката на домашни зимнини, които присъстват в традициите на българските домакинства. Драстично нарастване се наблюдава при краставиците - 35,8%; доматите - 17,7%; пипер червен - 23,7%; зеле - с 18%; моркови - с 17,1%; картофи - ръст с 6,2%; фасул зрял - 7,4%.

Средната цена на домати е 2,65 лв, при 2,25 лв. преди година. Във Варна - средната цена на домати достига - 4,03 лв, Бургас - 3,40 лв, Кюстендил - 2,70 лв.

Ръст на цените се наблюдава и при плодовете. Най-търсения плод за есенния сезон - прасковата, в търговската мрежа се предлага с 24.1% по-висока цена в сравнение с м. септември 2020 г. Средната цена е от 3,30 лв. при 2,66 лв. през 2020 г. Най-високи стойности се регистрират в Добрич - 4,49 лв., Бургас - 4,30 лв., Пловдив - 4,10 лв.

При останалите хранителни стоки се наблюдава леки колебания нагоре и задържане на цените при някои от тях. От местните продукти значително нарастване се наблюдава при цената на пиле със 7,5%, сухи колбаси с 4%.

Възходящ тренд се отчита и при горивата за ЛТС. Цените за литър Бензин А-95 нараства с 26,8%, а дизел с 25,4%. Средната цена на литър Бензин А-95 и на дизел е от 2,27 лв.

Минималната работна заплата нараства от началото на годината с 6,6%, но с повишаване на инфлацията на жизнено важни стоки и услуги, този ръст съвсем не е достатъчен за да се запази покупателната способност на около 502 хил. (23,4%) наети лица на МРЗ.

Издръжката ни ще продължи да нараства. Очаквания са в края на годината заплата за издръжка за тричленно домакинство (2 възрастни +1 дете) да достигне ръст с около 4-5%. Това означава, че всеки от двамата възрастни в това домакинство трябва да получават трудово възнаграждение не по-ниско от 1300 -1350 лв.