Сериозно разминаване с изискванията на закона е установила Сметната палата в управлението на пристанищата във Варна и Бургас. Те години наред са управлявани от държавни пристанищни оператори без конкурентна прозрачна процедура и без да се плаща възнаграждение.

Заключенията на одитния доклад, който е още от септември, бяха оповестени пред Радио Варна от бившия изпълнителен директор на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" Ангел Забутов. По думите му през 2006-2007 г. са били сключени договори за временен оператор до избора на концесионер, но това така и не се е случило.

"Пристанище Варна" с приходи от 72 милиона лева през 2017-а

"Пристанище Варна" с приходи от 72 милиона лева през 2017-а

Портът значително увеличава обработените товари

"Към момента на извършване на одита действието на договорите с държавните пристанищни оператори продължава повече от 15 години в несъответствие със законовите изисквания за възлагане на концесии за предоставяне на пристанищни услуги на съответните пристанищни терминали - държавна собственост. От това следва, че през периода на действие на договорите на операторите е предоставено право да извършват пристанищни услуги, без да са участвали в конкурентни, публични и прозрачни концесионни процедури", пишат и от Сметната палата.

Инвестиционният фонд към "Три морета" придобива значителен дял в пристанище Бургас

Инвестиционният фонд към "Три морета" придобива значителен дял в пристанище Бургас

Това съобщи президентът Румен Радев след срещата на върха в Латвия

Забутов цитира и друго от заключенията на одитния доклад - държавните пристанищни оператори са в привилегировано положение спрямо частните, защото не плащат такси за използването на територия, която се явява публична държавна собственост и нямат задължения да извършват инвестиции.

В доклада се препоръчва на министъра на транспорта да започне концесионни процедури на двата пристанищни терминала, оперирани от държавни оператори. Междувременно трябва да бъдат променени и условията по съществуващите договори по начин, който да не ощетява Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура".