Средната работна заплата в България през последната година е нарастнала с 9.5% спрямо предходната, достигайки 962 лева. Това показват публикуваните предварителни данни на НСИ.

Това е най-големият ръст от 2009 година насам, когато тя се увеличи с 11.8% за година.

Най-големият ръст е измерен през 2008 година, когато средната заплата скочи с повече от една четвърт - 26.5%.

От данните е видно, че през последните 15 години заплатите в страната са се увеличи четири пъти - от 240 лева през 2001 година средната работна заплата достига 962 лева.

Ако се запази темпа на растеж, тя вероятно ще мине 1000 лева през 2017 година.

За същия 15-годишен период инфлацията 81.1%, което е повече от четири пъти по-малко от ръста на заплатите.