Днес в Букурещ започва деветата сесия на Смесената междуправителствена българо-румънска комисия за търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество.

Министърът на транспорта Петър Мутафчиев ръководи българската делегация в качеството му на съпредседател на Комисията. От румънска страна съпредседател е колегата му Раду Берчяну.

Темите, които ще се дискутират, са свързани с представянето на информация за актуалното развитие на икономиките в двете стран, развитието на двустранните търговски връзки и на икономическото сътрудничество.

Двете страни ще направят анализ на изпълнението на ангажиментите от Протокола на Осмата сесия на Смесената междуправителствена комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество между Република България и Румъния.

Ще се обсъдят перспективите за по-нататъшно развитие на двустранното сътрудничество в областта на икономиката, двустранните търговски връзки, промишлеността, малките и средни предприятия и туризма.

На дневен ред ще са и военно-икономическото и техническо сътрудничество, енергетиката и инфраструктурата, транспорта, регионалното сътрудничество, опазването на околната среда, бедствията и авариите.

В рамките на сесията двамата министри Петър Мутафчиев и Раду Берчяну ще подпишат съвместно изявление относно общата визия за сътрудничество в контекста на подготовката за прилагане на правото на Европейската общност за Единното европейско небе, включващо установяване на функционални блокове от въздушно пространство.