Международният съвет по зърното повиши прогнозата си за световните запаси от зърнени култури в края на настоящия селскостопански сезон с 1 млн. тона до 455 млн. тона.

Показателят е най-високият за последните 29 години, като в края на миналия сезон запасите бяха 447 млн. тона, пише fermera.bg.

Оценката за световното производство на зърно през настоящия сезон е занижена с 4 млн. тона до 1,992 млрд. тона главно заради преразглеждането на предвижданията за реколтите в ЮАР и Индия. През сезон 2014-2015 г. в света бяха ожънати рекордните 2,031 млн. тона зърнени култури.

Световното потребление на зърно през сезон 2015-2016 г. се очертава като второто най-силно за целия период на събиране на данни, макар и с 8 млн. тона под досегашната прогноза, или 1,984 млн. тона. Това все пак е с 9 млн. тона над показателя за миналия сезон.

От съвета понижиха съществено и прогнозата си за световната реколта от царевица през настоящия сезон – със 7,8 млн. тона до 959,5 млн. тона. През сезон 2014-2015 г. производството на царевица в света достигна 1,013 млрд. тона, докато година по-рано бе 997,4 млн. тона. Предвиждането за потреблението на царевица също е преразгледано в посока на понижение спрямо това през декември, този път с 6,2 млн. тона до 967,9 млн. тона. През предишния сезон потреблението на зърнената култура достигна 987,5 млн. тона.

Оценката за световната търговия с царевица отново е с негативна корекция, макар с едва 800 хил. тона до 124,5 млн. тона, но вече е с 300 хил. тона под резултата от сезон 2014-2015 г. Очакванията за крайните запаси от зърнената култура през настоящия сезон са преразгледани в посока на понижение с 4,1 млн. тона до 196,4 млн. тона. В края на миналия сезон те бяха 204,9 млн. тона.

Експертите на съвета обаче повишиха прогнозата си за световната реколта от соя през настоящия сезон с 1 млн. тона до 322 млн. тона. Предвиждането им през декември бе идентично с резултата, постигнат през миналия сезон. Оценката им за предлагането на маслодайната култура на световните пазари през сезона обаче е по-слаба от досегашната с 900 хил. тона, достигайки 364,9 млн. тона. Очакванията за световната търговия със соя са останали без промяна на ниво от 129 млн. тона, надхвърляйки показателя за миналата година с 2 млн. тона. 

Прогнозата за световното потребление на маслодайната култура е увеличена с 2 млн. тона до 321 млн. тона. Предвиждането за крайните запаси от соя в света вече е за 44 млн. тона, или с 3 млн. тона под оценката през декември. В началото на сезона запасите от маслодайната култура бяха 43,4 млн. тона, а година по-рано – едва 32 млн. тона.