Темповете на нарастване на световната търговия през 2016 година продължават забавянето си, което се наблюдава вече пета година поред. А така също те са най-ниските от времето на кризата през 2008 - 2009 година, съобщава Световната банка.

Според доклада на организацията, ръстът на световната търговия със стоки и услуги е в диапазона от 1,9% до 2,5%. По предварителната оценка на СБ търговията със стоки през 2016 година е нараснала с едва 1 процент, докато растежът през 2015 г. е бил 2%, а през 2014-а - 2,7%.

Една от основните причини за тази тенденция на забавяне на темповете на увеличаване на глобалния стокообмен е нарастващата политическа несигурност в редица важни региона на свата.

"Политическата неопределеност в Европа и в САЩ негативно повлияват на световната търговия, забавяйки нейният ръст", отбелязват авторитиее на доклада икономистите на World Bank Group, Кристина Константинеску, Аадитя Мату и Мишел Рута.