Пандемията нанесе тежки щети срещу редица индустрии, но за множество от тях бе намерен начин дейността да продължи под една или друга форма. За международния туризъм обаче това не е така, пише The Wall Street Journal.

Новината е лоша не само за туристите, а е потенциално унищожителна за редица развиващи се икономики. Туризмът е експортен сектор и е основен източник на доходи за някои страни. Сред държавите, които са в най-голям риск, е Турция - която вече бе в лоша форма и преди пандемията.

В доклад, публикуван миналата седмица, Международният валутен фонд изчислява какъв ще бъде спадът на приходите тази година, използвайки прогнози на туристическата организация към ООН. Тайланд е най-засегнатата, като нетният резултат ще бъде около минус 6,1 пр. п. за текущата сметка. Балансът се изчислява като от износа се вади вноса и се прибавят нетните приходи от чужбина и нетните настоящи прехвърляния на средства.

Ударът за другите големи развиващи се икономики ще бъде между минус 2,5 пр. п. за Турция до минус 0,8 пр. п. за Мексико. Промяната ще покачи излишъка по текущата сметка на Русия и Китай с около 1,1 пр. п., тъй като двете държави "харчат" повече за туризъм навън, отколкото получават като приходи.

Важно е да посочим още, че Тайланд, въпреки удара от 6,1 пр. п., ще остане с малък излишък, тъй като миналата година той бе близо 7%. При Турция спадът от 2,5 пр. п. ще се пренесе като дефицит от 1%. Вземайки предвид настоящите финансови проблеми на страната и сриващата се валута, това ще бъде далеч по-тежко за страната, отколкото за Тайланд.

Засега разработката на ваксини означава всичко за икономиките, насочени към туризма. И инвеститорите, които гледат към развиващите се икономики, трябва да го имат предвид. Международните пътувания вероятно ще са последните, които ще се възстановят след пандемията. Същото важи и за финансовото състояние на икономиките, които зависят най-много от туризма.