71% от банковите мениджъри у нас очакват подобрение на българската икономика в следващите 12 месеца, а 79% от тях са уверени в добрите резултати на управляваните от тях банки. Това показват резултатите от традиционния Барометър на банките в България на EY - проучване, което има за цел да проследи доверието на висшия банков мениджмънт у нас в икономиката, банките и банковата система.

Интересни резултати, особено на фона на все по-малко оптимистично настроените банкери в Европа. Според Европейския банков барометър на EY от юни тази година, едва 54% от банковите мениджъри са оптимисти за добри финансови резултати на банките.

"Проверката на качеството на активите вдъхна увереност, че стабилността на банковата система у нас е факт. Резултатите от проучването показват, че в бъдеще банките ще адресират и управляват рисковете много по-добре и много по-безкомпромисно. Положителен сигнал са и добрите показатели на местната икономика", коментира Милка Начева, съдружник в EY.

Най-перспективните сектори в България

Въпреки положителните очаквания на банкерите за всички отрасли на икономиката, все пак няколко сектора се открояват като най-вероятни да покажат силно подобрение през месеците напред. Това са секторите строителство (78%), технологии (69%), транспорт (64%) и туризъм (57%). Най-слабо развитие банкерите очакват в развлекателната индустрия, телекомуникациите и комуналните услуги.

Кредитирането

Банковите мениджъри не очакват големи промени в политиките за отпускане на кредити в краткосрочен план. Все пак, голяма част от мениджърите прогнозират по-либерални условия за кредитиране за сектор строителство, за малкия и среден бизнес и за технологичния сектор. Само за една година строителството възстанови позициите си като перспективен сектор - през 2015-та 50% от запитаните в Барометъра отбелязаха очакване за по-консервативно кредитиране, а една година по-късно 43% от участниците очакват по-либерално кредитиране в сектор строителство.

По-силни отвътре

Ако процесът по прегледа на активите имаше за цел да даде задълбочена независима оценка на банките и банковата система, която бе наложена от БНБ, през следващите 12 месеца банките възнамеряват да продължат процесите по анализ и самооценка с цел по-добро управление, по-устойчива и стабилна вътрешна структура на банките. 50% от анкетираните оставят оптимизацията на процесите и реструктурирането в основата на стратегията за развитие за следващата година. Наред с това 21% от банковите мениджъри възнамеряват да се освобождават от активи, а 21% планират закупуване на активи.

Приоритетите за банките

82% от участниците в Барометъра на банките посочват управлението на риска като един от най-важните приоритети пред тяхната банка. 81% посочват за приоритетни инвестициите в технологии за подобряване обслужването на клиенти. Кибер сигурността и спазването на регулациите на капиталовите пазари са другите две приоритетни области за 63% от банковите мениджъри. 60% отбелязват преструктурирането на бизнеса с цел намаляване на разходите като приоритетно.

Консолидация в банковия сектор - ще има ли пренареждане на картата на банките

Консолидацията на банковия сектор в България е отдавна очакван процес. Преди година 91% от банковите мениджъри прогнозираха малки по обем консолидации през 2016. През 2016 банките бяха твърде натоварени с прегледа на качеството на активите и консолидацията не се случи според очакванията. Въпреки това, окрупняването на сектора изглежда неизбежно. 54% от анкетираните мениджъри очакват малки по обем консолидации през 2017 година. По-вероятно е през следващите три години да се случат средно-големи по обем консолидации.

Прегледът на банковите активите - регулярна практика

Прегледът на качеството на активите не донесе изненади за хората от сектора. 77% споделят, че резултатите от прегледа на качеството на активите са отговорили до голяма степен на очакванията. Резултатите от прегледа на активите няма да стимулират специфични действия от страна на банките, според 57% от анкетираните. Все пак, 62% от банковите мениджъри считат, че управлението на риска в банковия сектор в България ще се подобри, както и че ще последва реструктуриране на банките. 64% от запитаните отговарят, че прегледът на качеството на активите ще се наложи като регулярна практика. Добър сигнал за стабилността на банковата система: само 21% от банкерите очакват допълнителни провизии за загуби от обезценка, а една година по-рано допълнителни провизии очакваха 80% от банковите мениджъри.