Цената на природния газ все повече започва да се връща на предкризисните си нива. Преди ден Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди цена на синьото гориво за юни 2023 г. в размер на 65,82 лв./MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена "Булгаргаз" ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Утвърдената цена е с 15,2 % по-ниска от цената за май 2023 г., която беше в размер на 77,55 лв./MWh. Основен фактор за това е устойчивата тенденция за намаление на борсовите индекси на международните газови пазари и по-ниското потребление.

Припомняме, че през кризисната 2022 г. цените на газа растяха лавинообразно, като достигнаха пикови нива през септември (над 354 лв./MWh). Ако се вгледаме в цените за изминалата година ще забележим, че този юни цента е с повече от 50% по-ниска, спрямо преди година. През юни 2022 г., малко след като "Газпром" едностранно прекрати договора за доставка на газ за страната ни цената достигна 141,36 лв./MWh.

Колко струват дървата за огрев от складовете на държавните горски стопанства?

Колко струват дървата за огрев от складовете на държавните горски стопанства?

Има четири варианта за закупуване на дървесина от държавните предприятия

"Намалението на цената на природния газ за м. юни отговаря изцяло на интересите на българския бизнес и битовите потребители. Постигнатата висока степен на запълняемост на газовото хранилище в Чирен от 85%, с тенденция да достигне до 95%, дава увереност, че България ще посрещне отоплителния сезон без изненади", заяви председателят на КЕВР доц. Иван Иванов по време на откритото заседание на 29 май 2023 г.

Два различни източника за доставка

В ценовия микс за юни е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора "България - Гърция" /IGB/, съгласно действащия дългосрочен договор с Азербайджан. Тези количества покриват 70,3% от потреблението за месеца и имат ключово значение за постигане на благоприятни цени на синьото гориво.

Парно, на ток или пък с дърва за огрев и пелети, кое отопление излиза най-икономично?

Парно, на ток или пък с дърва за огрев и пелети, кое отопление излиза най-икономично?

Колко би струвало на месец отоплението на средностатистически апартамент с площ от 70 кв. м с височина 2.5 м?

След организиране на тръжна процедура "Булгаргаз" е сключил за юни един договор за доставка на втечнен природен газ (ВПГ) с търговец от региона. Договорът е при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане.

С осигурените количества се покриват ангажиментите на обществения доставчик за шестия месец от годината - към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и количествата по двустранните договори с индустриални клиенти.