Сред страните от бившия Източен блок три десетилетия след падането на Берлинската стена най-скоростен темп на икономическа либерализация се наблюдава в Грузия, сочи анализ на Fraser Institute. България изостава след всички прибалтийски страни, Румъния, Армения и дори Албания, като оценката на страната е 7,54 пункта към 2017 г.

Същевременно темпът на либерализация е най-висок в северната ни съседка, която има оценка от 4,12 пункта през 1995 г. (по-ниска от тази на България), което поставя страната на дъното измежду бившите сателити на СССР, изпреварваща единствено Украйна. За почти двадесет години тя ще нарасне до 7,68 пункта.

Кои са най-важните търговски партньори на България през 2019 година?

Кои са най-важните търговски партньори на България през 2019 година?

И какви стоки най-много се внасят и изнасят

"Страните от блока тръгнаха по различни пътеки по пътя към пазарната либерализация - някои от тях се движиха бързо и успешно, с по-уверени реформи към либерализирането на икономиките си, а други извършваха постепенни промени", пише старшият сътрудник към Fraser Institute Таня Порчник. "Днес, тридесет години по-късно, не е изненадващо, че публичните политики и институции на бившите социалистически страни не подкрепят в еднаква степен икономическата свобода. Все пак е важно, че те я подпомагат значително повече, отколкото преди 1990 г."

В държавите от бившия Източен блок през последните години обаче се наблюдава по-скоростна икономическа либерализация, отколкото в останалата част от света. Средната оценка за страните от региона през 1995 г. е 5,47 пункта, а през 2017 г. тя вече е 7,20 пункта, докато по света индексът нараства от 6,06 до 6,59 пункта.

Поради тази причина преди две години вече десет бивши Съветски сателита попадат в най-горния квинтил на икономическата свобода. Това са Грузия, Естония, Литва, Чехия, Латвия, Армения, Албания, България и Словакия. Днес само две страни - Таджикистан и Украйна, се намират сред последните по този показател, докато през 1995 г. те са били шест, включително и България.

Бизнесът в Румъния ще се нуждае от 1 милион нови служители през 2020 година

Бизнесът в Румъния ще се нуждае от 1 милион нови служители през 2020 година

Над половината компании в страната ще търсят работна сила

"Някои от бившите социалистически икономики дотолкова са прегърнали икономическата свобода, че днес те са световноизвестни примери за пазарна либерализация чрез отваряне на пазарите си, понижаване на бариерите пред търговията, редуциране на данъците, стабилизиране на паричната система, дерегулации на стопанството и подсилване на правните си системи", пише Порчник. "Най-значителен напредък в посока към икономическа либерализация през периода 1995 - 2017 г. се наблюдава в Румъния."

Според експерта, в контекста на наблюдаващия се ръст на националистическите и протекционистки политики в много държави по света, страните от бившия Източен блок трябва да се поучат от собствения си опит и да продължат с реформите към икономическа либерализация. Това е пътят към постигане на икономически растеж, привличане на преки чуждестранни инвестиции и подобряване на благосъстоянието сред населението.