Към края на август месец 2019 година (за когато са най-актуалните данни на Българската народна банка) България е внесла стоки за общо €20,85 милиарда. Към края на същия месец общият внос е в размер на €19,38 милиарда.

От началото на годината България е изнесла суровини и метали на обща стойност €7,56 милиарда, понижение от 1,3% спрямо същия период на миналата година. Износът на потребителски стоки се покачва с 3,9% до €4,84 милиарда. Увеличение има и при инвестиционните стоки (машини, транспортни средства, резервни части и други). Общата им стойност достига €4,79 милиарда, като се повишава с 3,6%. С цели 27% се увеличава износът на енергийни продукти, за да достигне €2,35 милиарда. Именно петролните продукти имат и най-голям дял в износа - 7,9%. Продажбата им извън граница расте с 27,7% до €1,53 милиарда.

Статистиката отбелязва сериозно повишение на износа на напитки (+40,5% до €101,3 милиона) и на торове (+36,6% до €180 милиона) през първите осем месеца на 2019 г. Значителен ръст има и при износът на електричество - 21,8% до €305,8 милиона.

Най-голям е спадът при цигарите (-40,1% до едва €34,5 милиона) и цветните метали (-21,6%) до €1,48 милиарда.

Общо, износът расте с 3,8% на годишна база. В същото време вносът намалява незначително с 0,3% (или едва €73,2 милиона).

Най-голям относителен дял във вноса имат суровините и материалите - 37%. Техният внос намалява с 2,5% до €7,71 милиарда. Статистиката отчита сериозен спад на вноса на руди (-25,3% до €934,1 милиона), както и на суров петрол и природен газ (-22,8% до €1,76 милиарда). Въглищата също намаляват - с 19,4% до €49 милиона.

Любопитно е да се отбележи, че вносът на мебели и домакинско обзавеждане расте с 13,1% от началото на годината и вече достига €650 милиона.

Кои са най-важните търговски партньори на България?

Основната част от вносните стоки в България очаквано идват от Европейския съюз - €11,28 милиарда от общо €20,85 милиарда. Германия остава страната, от която се внася най-много - за първите осем месеца на годината сумата достига €2,4 милиарда. Стоките, внесени от Китай, са на стойност €1,79 милиарда, а от Италия - €1,59 милиарда. Голяма част от вноса идва и от Турция (€1,45 милиарда) и Русия (€1,43 милиарда). Далеч преди други големи пазари се нарежда и съседна Румъния с €1,15 милиарда.

Внос на България

Снимка 453483

Износ на България

България изнася и най-много към ЕС - €13,1 милиарда, от общо €19,3 милиарда. Най-голям пазар за българските стоки е Германия - €2,87 милиарда. Следва северната ни съседка Румъния, към която изнасяме на обща стойност €1,7 милиарда. На трета позиция е Италия с €1,46 милиарда. Голям пазар и в Гърция с €1,33 милиарда.

Снимка 453482