Повече от половината от компаниите в Румъния планират да увеличат броя на служителите през следващата 2020 година. Това показват резултати от проучване на PricewaterhouseCoopers, пише SeeNews.

Около 54% ​​от анкетираните компании планират да увеличат броя на служителите си средно с 11% през 2020 година, показва статистиката на компанията.

Секторът на информационните и комуникационните технологии регистрира най-голямо търсене на нови служители. След него се нареждат промишлеността, автомобилостроенето и търговията на дребно.

Проучването показва, че 91% от ИКТ компаниите планират да увеличат броя на служителите си средно с 20% през следващата година. В промишлеността и автомобилостроенето 71% от компаниите възнамеряват да наемат средно 6,2% повече хора, а половината от фирмите за търговия на дребно трябва ще увеличат работната си сила със средно 6,4%.

Необходимост за увеличаване на персонала също така се регистрира при 40% от компаниите за финансови услуги и 30% от фармацевтичните компании.

Румъния пуска на борсата три от най-големите държавни дружества

Румъния пуска на борсата три от най-големите държавни дружества

Това трябва да стане в мандата на новото правителство на страната

"Нашите оценки показват, че Румъния ще се нуждае от още един милион служители през следващите пет години, за да постигне среден икономически растеж от 3,5% годишно. Както знаем, през последните години работната сила става по-трудна за намиране, което рискува да ограничи потенциала за икономическо развитие", заяви управляващият партньор на PwC в Румъния Йонът Симион.

Следователно правителството и компаниите трябва да бъдат включени в образователни програми за развиване на уменията на служителите. Особен акцент трябва да се постави на дигиталните умения, които все повече се изискват от работодателите, обяснява Симион.

Според проучването почти всички нови работни позиции в страната през 2019 година са били в областта на дигиталните технологии.

"Основните предизвикателства, пред които ще бъдат изправени отделите за човешки ресурси през 2020 година, ще са свързани с колебанията при персонала и ниската ангажираност, нарастващите разходи за заплати, влиянието на цифровизацията и други. Новите технологии и автоматизацията налагат нови умения и респективно нови позиции на пазара, което все повече се отразява на румънските работодатели", обясняват още от румънския клон на PwC.

Почти всички респонденти в анкетата считат, че са подготвени за недостига на работна сила и финансовите предизвикателства, които ще възникнат при привличането на нови служители догодина.

Проучването на PwC Румъния е проведено през месец октомври сред 65 компании от различните сектори.

Някогашната "Гробница на буржоазията", която превърна Румъния в агро лидер в Европа

Някогашната "Гробница на буржоазията", която превърна Румъния в агро лидер в Европа

България също успя да увеличи износа си на пшеница и е трета в Европа след съседката си и след Франция