Цените на говеждото, свинското и пилешкото месо ще останат стабилни в следващите десет години. Това е прогноза, публикувана в доклад на Европейската комисия и представен от Agrа Europe. Според доклада подобрените икономически условия в Европа и в света ще повишат търсенето на тези видове месо, пише. fermera.bg.

През 2013 г. консумацията на месо в ЕС достигна най-ниското си ниво от 11 години насам при 64.7 кг, но се очаква търсенето на месо в Съюза да се увеличи през 2014 г., както и да има повече месо на пазара. Експертите на ЕК обаче очакват до 2023 г. консумацията на месо да се увеличи до 66.1 кг. Според тях ще има най-голяма динамика в цената на пилешкото месо, защото то е по-евтино, удобно за приготвяне и здравословно. Свинското месо също ще запази добрите си позиции на европейския пазар, докато консумацията на говеждо и овче месо ще спадне.

Говеждо месо

Очакванията на експертите са, че производството на говеждо месо ще спадне до 7.6 млн. тона през 2023 г. Износът на говеждо също ще се свие до 116 000 тона, което е по-малко от 50% от средното за периода 2010-2012 г. Предвижда се по-голям обем на износа за 2023 г., отколкото за 2012 г., което се отдава на увеличеното предлагане от Бразилия, Аржентина и Уругвай. Вносът на говеждо ще бъде по-малък от рекордния обем, реализиран през периода 2005-2007 г., което ще се дължи на тенденцията за изравняване на цените, както и на конкуренцията от други пазари. Тези прогнози не взимат предвид двустранното споразумение между ЕС и Канада, което предстои да влезе в сила тази година. Тъй като консумацията на говеждо месо е свързана с наличността и цената на стоката, се предвижда през 2023 г. тя да падне с 5.7% в сравнение със само 10.5 кг. средно през 2010-2012 г. Ниските доставки ще поддържат цената на 4 086 евро на тон през 2023 г., което е близко до рекордните нива от 2012 г. и 2013 г.

Свинско месо

След като в продължение на две години обемът на произведеното свинко падаше, експертите очакват той да се вдигне през 2014 г. и да достигне 23.4 млн. тона през 2023 г. Това увеличение, което възлиза на 2% в сравение с нивата от 2010-2012 г., е сравнително умерено поради необходимостта големите страни-производители да се съобразяват с екологични норми. До 2023 г.износът на свинско месо ще се увеличи с 12.4% в сравнение със средното количество за 2010-2012 г. Годишният растеж от 1% за 2012-2023 г. ще бъде по-нисък в сравнение с растежа през предишното десетилетие заради засилената конкуренция от САЩ и Бразилия. Според експертите консумацията на свинско месо в ЕС ще се увеличи до 31.8 кг. на глава от населението през 2023 г.

Пилешко месо

Производството на пилешко месо се разраства по-бързо, отколкото при останалите видове месо и се очаква да достигне 13.6 млн. тона през 2023 г. - почти 9% по-високо от средното за 2010-2012 г. Евентуално увеличение в производството вероятно ще бъде забавено заради високите разходи за изхранване на стоката, които все пак няма да бъдат толкова високи, колкото през 2011 и 2012 г. Очаква се динамичното търсене на вносна стока от Близкия Изток и Китай да продължи и да стимулира износа на ЕС и той да достигне 1.4 млн. тона до 2023 г., което е 15% над средното за 2010-2012 г. С увеличението на цените на фуражите и нарастване на износа на пилешко, цените на месото ще се възстановят от спада през 2014 г. и ще надвишат върха от 2012 г. в края на програмния период.

Овче месо

Производството на овче месо и през следващото десетилетие ще продължи тенденцията към рекордно намаляване, въпреки че това ще се случва със сравнително по-бавен темп, отколкото досега. Износът ще нарасне до 2023 г., но ще остане под нивата на установените квоти, тъй като Австралия и Нова Зеландия насочват овче месо към други пазари. Количеството консумирано овче месо през 2012 г. в ЕС е било по-малко от всеки друг вид месо и е възлизало само на 2.7% от общата консумация на месо. Експертите очакват да продължи да пада.