Шведските компании за недвижими имоти са в затруднено положение и трябва да продължат да намаляват дълговете си, за да избегнат неизпълнение на задълженията. За това предупреди централната банка Riksbank в своя доклад за финансовата стабилност.

Предупреждението от централната банка идва в момент, когато шведският пазар на търговски недвижими имоти се превръща в повод за голямо безпокойство относно способността на индустрията да се справи с нарастващите разходи за заеми, след като кредитните рейтинги на някои компании се влошиха, пише Bloomberg.

Riksbank очаква цените на частните жилища да паднат още малко, въпреки че бързият спад в жилищното строителство и рязкото намаляване на жилищните инвестиции от средата на 2022 г. може да предотврати спад на цените в малко по-дългосрочен план, защото предлагането ще остане малко.

Докато наемодатели като SBB, Corem Property Group, Castellum AB и Heimstaden Bostad AB продадоха имоти, издадоха нови акции и изтеглиха дивиденти, секторът все още е на ръба и трябва да рефинансира около 25 милиарда долара дълг по облигации с падеж до 2025 г.

"Дори ако тези мерки са дали на компаниите повече време да се справят с проблемите си, трябва да са внимава и да се направи повече", коментира Riksbank

"Някои от компаниите могат да се справят с по-високите лихвени проценти, докато оцеляването на други компании вече е застрашено, освен ако не могат да предприемат достатъчно мерки за намаляване на заемите си", се казва в доклада.

Пазарът на имоти в Швеция затъва все повече

Европейската страна, чийто пазар на имоти затъва все повече

Цените на жилищата са се понижили с 13% от най-големия си пик досега

Въпреки че някои компании може да се затруднят да рефинансират дълг, Riksbank заяви, че шведските банки имат достатъчно капитал, за да се справят с голям икономически спад, както и със "значителни" проблеми в сектора на имотите.

Загубите от заеми на големите шведски банки са ниски, но делът на заемите с по-висок кредитен риск се е увеличил през последните шест месеца.