Туристическият бранш в Гърция е осигурил рекордните 400 000 работни места през миналото лято, според данните на Института на Гръцката конфедерация по туризъм, цитирани от местни медии.

Заетите в туризма в периода юли-септември 2017 г. са с 19 000 повече от тези година по-рано. Това е повишение от 5% в сравнение със заетите 381 000 души през същия период на 2016 г.

През последното десетилетие (от 2008 г. до 2017 г.) заетостта в туристическата индустрия отчита среден годишен ръст от 0.9%. Годините след 2014 г. компенсират по-слабите първи години на кризата, като средният годишен растеж се покачва до 7.8%.

Заради това нарастване и паралелното свиване на заетостта в повечето други сектори на гръцката икономика, приносът на туризма за заетостта в Гърция се покачи от 7.5% през 2008 г. до рекордните за всички времена 10.4% през 2017 г. Работещите в сектора са основно между 30 и 44-годишни.

Увеличаването на заетостта на непълно работно време в туризма, наблюдавано от възстановяването на индустрията през 2013 г. поради структурните промени на пазара на труда, не се случва за сметка на работещите на пълно работно време, а ги допълва, обясняват експертите.

Това предлага алтернативна възможност за работа на десетки хиляди гърци в момент, когато компаниите от други сектори не са склонни да наемат хора заради кризата.