Турция е привлякла чуждестранни инвестиции на стойност от близо 8 милиарда долара през 2020 г., предава Daily Sabah.

По данни на Централната банка на Република Турция, все пак потоците от преки и чуждестранни инвестиции към страната са намалели с 16,5% на годишна база до 7,7 млрд. долара през 2020 г.

За сравнение чуждестранните инвестиции на глобално ниво през 2020 г. са спаднали с 42% на годишна база до 859 милиарда долара, според последните данни от Конференцията на ООН за търговията и развитие (U.N. Conference on Trade and Development - UNCTAD).

Преките чужди капиталови инвестиции в Турция през 2020 г. достигат 5,7 милиарда, спрямо 5,9 милиарда долара през 2019 г. Италия е начело на капиталовите инвестиции в страната с 977 милиона долара, следвана от САЩ със 798 милиона долара и Великобритания с 693 милиона долара.

Миналата година най-предпочитан от чуждестранните инвеститори е бил финансовият сектор, който привлякъл 1,39 млрд. долара, следван от сектора на комуникациите с 1,37 млрд.

Капиталовложенията от страна на турски инвеститори в чужбина миналата година се увеличават до около 1%.

На фона на най-големия спад на преки и чуждестранни инвестиции, който се наблюдава в развитите страни, то развиващите се икономики привличат 72% от световните ПЧИ (616 милиарда долара през 2020 г.) според UNCTAD.