Въпреки негативните икономически ефекти от пандемията през 2020 г., в почти всички общини в страната се отбелязва ръст на средната работна заплата.

В седем общини в страната обаче средната заплата на наетите през пандемичната 2020 г. намалява спрямо предходната 2019 година.

Такива спадове има например в Своге (намаление с 3%) и Лъки (намаление с 9%). Въпреки това, редица малки общини отбелязват значителен ръст на заплащането на фона на общото забавяне.

Начело по темп на увеличение на заплатите са Брезник (38%) и Крумовград (20%). В Столична община повишението е с 9%.

От водещите икономически центрове, най-добре се представя Велико Търново, където средната заплата е нараснала с 14% през 2020 година.

Средната заплата на наетите лица в 182 общини в страната бележи ръст между 40% и 60% за период от 5 години (2016-2020 г.).

Начело отново са малки общини, като в топ 3 влизат общините Крумовград и Брезник, където средната заплата нараства съответно с 88% и 83% за периода 2016-2020 година. Това се дължи основно на инвестициите в добивната индустрия и ефектът при доставчиците и свързаните дейности, по-конкретно в сферата на строителството.

Големите общини - София, Пловдив и Варна, също бележат сравнително висок ръст на заплатите - в рамките на 40-45% за 5 години, принос за което има и развитието на дигиталната сфера.

Най-висока средна брутна месечна заплата в България за 2020 г. е имало в община Челопеч - 2 628 лева. На второ място по размер на заплатите през пандемичната 2020 г. е община Козлодуй (2 336 лв.). В "класацията" следват също малки общини - Пирдоп (1 936 лв.) и Раднево (1913 лв.). Това се казва в анализ на Института за пазарна икономика (ИПИ), във връзка с неговата Инициативата за разпространение, визуализация и анализ на общински данни.

Столична община е едва на 5-та позиция, със средна заплата през 2020 г. от 1 913 лева, сочат данните на ИПИ.

Позициите от 5-то до 10-то място включват общините: Гълъбово (1 830 лв.), Девня (1 745 лв.), Елин Пелин (1 638 лв.), Панагюрище (1 528 лв.) и Божурище (1 540 лв.).

Оказва се, че за поредна година най-високите заплати в страната имат работещите в малки общини, но с големи фирми работодатели - водещи са общините в Средногорието, на чиято територия има развита добивна и свързаната с нея преработваща промишленост, както и в общините с много големи предприятия в енергийния сектор.

Прави впечатление и сравнително високото ниво на заплатите в индустриални общини в периферията на най-големите икономически центрове.

В топ 20 по размер на заплатите в страната през 2020 г. влизат:

1) общините Елин Пелин, Божурище и Костинброд от широката периферия на София;

2) общините Девня и Белослав в непосредствена близост до Варна;

3) общините Марица, Куклен и Брезово до Пловдив.

Успешният икономически модел на трите водещи центъра в страната - София, Пловдив и Варна, "стъпва" на развитие на услугите в рамките на града - водени от бурния растеж в дигиталната сфера, и силна индустрия в периферията, която се ориентира към по-високата добавена стойност и носи добри заплати.

"Замразяване" на минималната заплата и растящ дълг предвижда финансовото министерство

"Замразяване" на минималната заплата и растящ дълг предвижда финансовото министерство

Очаква се през 2022 година растежът на БВП да се забави до 2,6%