През януари - юли 2020 г. изнесените стоки от България спадат със 7.5% в сравнение със същия период на 2019 година. Само през юли 2020 г. общият износ на стоки намалява с 10.7% спрямо същия месец на предходната година. Това показват данни от Националния статистически институт (НСИ).

При вноса намалението е още по-голямо. През първите шест месеца от годината обемът на внесените стоки е с 12.8% по-малко спрямо същия период на 2019 година.

През периода януари - юни 2020 г. износът на стоки от България за ЕС намалява с 6.5% в сравнение със същия период на 2019 г. Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които формират 70% от износа за държавите - членки на ЕС. През юни 2020 г. износът на стоки от България за ЕС намалява с 0.8% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 931.5 млн. лева.

В кои сектори има раздвижване?

Най-голям ръст за януари-юни, в сравнение със същия период на 2019 г. е отбелязан в секторите "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (49.4%) и "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (40.8%).

На другия полюс - най-голям спад се наблюдава в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" (43.1%)

Вносът на стоки в България от ЕС през периода януари - юни 2020 г. спада с 12.1% в сравнение със същия период на 2019 г. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Гърция и Нидерландия През юни 2020 г. вносът на стоки в България от държавите - членки на ЕС, намалява със 7.5% спрямо същия месец на предходната година.

Търговия на България с трети страни

През януари - юли 2020 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 9.4% в сравнение със същия период на 2019 г. Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Обединеното кралство, Съединените американски щати, Сърбия, Руската федерация и Република Северна Македония, които формират 54% от износа за трети страни. През юли 2020 г. износът на стоки от България за трети страни спада с 18.7% спрямо същия месец на предходната година.

Най-голям ръст по отношение на износа, в сравнение със същия период на 2019 г., е отбелязан в секторите "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (48.5%) и "Храни и живи животни" (30%). Най-голям спад се наблюдава в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" (54.1%). Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - юли 2020 г. намалява с 13.3% в сравнение със същия период на 2019 г.

През юли 2020 г. вносът на стоки в България от трети страни спада със 17.3% на годишна база.

При вноса на стоки от трети страни най-голямо увеличение на годишна база е отчетено в секторите "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация" (60.7%) и "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (30.0%) . Най-голям спад се наблюдава в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" (50.1%).