В световната икономика има един сектор, в който водеща роля имат жените и който цели да въведе дълбоки промени със смелите идеи, зараждащи се в него. Това е индустрията на т.нар. креативно предприемачество.

Какво е основното при нея? Заетите в сферата се опитват да разрушат статуквото, да насърчат иновациите и развитието на устойчиви бизнес идеи с цел да се решат неотложните социални проблеми в глобален мащаб, пишат от Световния икономически форум.

Тези предприемачи виждат успеха не само във финансово измерение, но и като ефект върху социалната среда. А каква е задачата им?

Отговорът е прост – да създадат стабилни компании, които да помагат за подобряването на живота на маргинализирани общности. И нещо важно – креативното предприемачество не трябва да се възприема като благотворителност.

Изследване на Reuters, съвместно с Deutsche Bank, UnLtd и Global Social Enterpreneurship показва, че все повече жени заемат водещи позиции в сектора, особено в Азия. Данни на Световния икономически форум сочат, че най-активни са дамите в сферата във Филипините, Малайзия, Китай, Хонконг, Индонезия и Тайланд.

Ръст на жените в сферата на креативното предприемачество отчита и Великобритания, където 40% от фирмите в индустрията се управляват от дами. Също така 84 на сто от тези компании имат поне една жена сред мениджърите.

И това изглежда няма да е краят. От JP Morgan Global Impact Investing Network (GIIN) прогнозират, че социалното предприемачество в световен мащаб ще нарасне до размер от 18 милиарда долара през 2016 година.