Преди година, в резултат на пандемията от Covid-19, статистика на British Petroleum показа 6% спад на емисиите на въглероден диоксид от 2019 г. до 2021 г. Това беше най-големият подобен спад от Втората световна война насам. Очакваше се, че емисиите ще се върнат през 2021 г. и това се случи.

Докато светът се възстановяваше от първата вълна на Covid-19, глобалните  емисии на въглероден диоксид се увеличиха с 5,6% от 2020 г. до 2021 г. Това беше най-бързият темп на растеж от почти 50 години. Емисиите са само с 0,8% по-малко от най-високото ниво за всички времена, поставено през 2018 г. Те са на път да достигнат нов рекорд за всички времена тази година, освен ако рецесията не ограничи световното търсене на енергия през втората половина на годината.

Съществува огромно несъответствие между излъчените емисиите на въглероден диоксид на развитите страни и тези на развиващите се страни. 38-те страни членки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) са страни с високи доходи, които обикновено се считат за развити страни. Емисиите на въглероден диоксид в тези страни намаляват от 15 години и са приблизително на същото ниво, на което са били преди 35 години.

Страните извън ОИСР отчитат сериозен ръст на емисиите на въглероден диоксид. Има две основни причини за това несъответствие.

Първо, въглищата играят важна роля в развитието на страните от ОИСР, но сега постепенно се премахват. Страните извън ОИСР преминават през подобна фаза на развитие, използвайки въглища и това увеличава излъчението от тях емисии.

Втората основна причина е, че по-голямата част от населението на света живее в развиващите се страни. Техният стандарт на живот се повишава и това като цяло води до увеличаване на потреблението на енергия. Въпреки че емисиите на глава от населението в тези страни са ниски, много хора хора, които леко увеличават емисиите на глава от населението, оказват голямо въздействие върху глобалните емисии.

Това представлява голямо предизвикателство за контролиране на световните емисии на въглероден диоксид. Около 60% от световното население живее в Азиатско-тихоокеанския регион. Потреблението на изкопаеми горива на глава от населението е много по-ниско, отколкото в развитите страни в света, но милиарди хора, които бавно увеличават потреблението, са движещият фактор зад нарастващите емисии на въглероден диоксид от десетилетия.

От 1965 г. емисиите на въглероден диоксид в САЩ и ЕС не са се променили много. Емисиите нарастват стабилно в Азиатско-Тихоокеанския регион, достигайки нов рекорд през 2021 г. - вече са над два пъти повече от комбинираните емисии на САЩ и ЕС.

Копаенето на биткойни в Китай ще генерира над 130 млн. метрични тона въглеродни емисии до 2024 г.

Копаенето на биткойни в Китай ще генерира над 130 млн. метрични тона въглеродни емисии до 2024 г.

Климатичните цели на страната са застрашени заради централите с въглища

Не само Китай и Индия са отговорни. Множество страни от Азиатско-Тихоокеанския регион са сред най-големите източници на въглероден диоксид и са сред лидерите в растежа на емисиите.

Въпреки че САЩ са излъчват повече въглероден диоксид в атмосферата, в сравнение с всяка друга страна, Китай може да ги надмине. Глобалните въглеродни емисии се движат от Азиатско-тихоокеанския регион през последните 50 години и няма признаци това да се забавят.

Светът няма шанс да ограничи емисиите на въглероден диоксид, без да измисли начин да спре нарастването на емисиите в тези гъсто населени развиващи се държави.