Западните Балкани трябва да се справят с ниската си продуктивност и да засилят реформите си. На страните от региона ще им трябват 200 години, за да догонят стандарта на живот в страните от Европейския съюз (ЕС). За това предупредиха експертите от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).

"Албания, Босна и Херцеговина, Македония, Косово, Черна гора и Сърбия са възпрепятствани от слабите институции, корупцията и доминацията на държавата в някои индустрии", посочват от институцията, цитирани от EuroActiv.

Според оценката на експертите настоящият брутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението в шестте страни е наполовина от средния за 11-те членки на ЕС от Източна Европа, като Полша или Унгария, както и е едва една четвърт от този в развитите западноевропейски членки.

"Фундаменталният проблем, който ограничава икономическото развитие на региона, е ниската продуктивност", се посочва в доклад на ЕБВР, представен в рамките на третата инвестиционна среща на върха, провела се в Лондон. "Това води до години на ниски инвестиции, слаби институции и трудна бизнес среда", допълват от финансовата институция.

В допълнение се посочва, че частният сектор остава основният двигател на икономическия растеж, но правителствата на шестте страни продължават да имат контрол върху няколко ключови сектора. Заедно с това производителността на частния сектор в Западните Балкани е на 60% от средните нива за ЕС.

ЕБВР посочват в своя базов сценарий, разглеждащ среден годишен растеш от 3,2% за периода между 2001 и 2016 година за Западните балкани и от 1,4% за ЕС, шестте държави ще успеят да достигнат средният за съюза БВП на глава от населението след 60 години.

Експертите допълват, че скоростта на конвергенцията се е забавила осезаемо през последните 7 години, като регионът е постигнал едва 1,2% среден годишен растеж между 2009 и 2016 година при такъв от 5,2% между 2001 и 2008 година.

Това е и причината в песимистичния си сценарий от финансовата институция да твърдят, че ако се запази това ниво на растеж Западните Балкани ще настигнат ЕС едва през 2220 година.

Оптимистичният сценарий с предкризисни нива на БВП ще позволи на региона да се изравни със страните членки след 40 години или около 2053 година.