Сътрудничеството между България и Германия в областта на изменението на климата, енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници ще обсъдят министър Джевдет Чакъров и неговият германски колега Зигмар Габриел, който ще бъде на еднодневно посещение у нас.

Дискусията ще бъде в рамките на българо-германския форум на тема "Изменение на климата и енергийна ефективност", съобщиха от пресцентъра на Министерство на околната среда и водите.

Сътрудничеството в областта на басейна на река Дунав, директивата за минната индустрия също ще бъдат дискутирани по време на разговорите в София. Двамата министри ще говорят и по приоритетни за германското председателство на Европейски съюз екологични теми като екологичната политика по отношение на промишлеността и опазването на биологичното разнообразие.

Програмата на форума включва презантации по темите за действията на България в областта на смекчаването на изменението на климата, прилагането на гъвкавите механизми по Протокола от Киото у нас, политиката на Германия в борбата с изменението на климата, използването на биомасата (политика на ЕС в областта, приложими технологии, представяне на германския опит в тази насока, икономически инструменти за поощряване), използването на възобновяеми енергийни източници (политика на ЕС и на България в областта, приложими технологии), германският опит в областта на биогоривата.

Форумът ще бъде открит от министър Джевдет Чакъров, а следобед в него ще се включи и Зигмар Габриел. Ще участват представители на МОСВ, на германското Министерство на околната среда, опазването на природата и реакторната безопасност, на министерствата на икономиката и енергетиката, на земеделието и горите, на финансите, на Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация", на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране, на Агенцията за енергийна ефективност, университети.